Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU föreslår en större fördelning av flyktingar

Från 2015
Uppdaterad 03.09.2015 20:41.
En flykting går över gränsen till Turkiet, nära staden Akcakale.

EU-kommissionen väntas nästa vecka komma med ett förslag om bestående flyktingkvoter. Också Europeiska rådets ordförande Donald Tusk anser att medlemsländerna bör ta ett mycket större gemensamt ansvar i flyktingkrisen.

Tusk uppmanar nu medlemsländerna att fördela betydligt fler flyktingar än man tidigare har kommit överens om.

- Åtminstone 100 000 flyktingar borde fördelas jämnt mellan medlemsländerna, sade Tusk i Bryssel idag.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommer enligt uppgifter i brittiska Financial Times och franska Le Monde att föreslå att 120 000 flyktingar ska fördelas mellan medlemsländerna.

De skulle förflyttas från Grekland, Italien och Ungern. Enligt tidningsuppgifter skulle Juncker föreslå ett automatiskt bestående kvotsystem

Juncker tros presentera förslaget när han håller sitt linjetal inför EU-parlamentet i Strasbourg på onsdag.

Fördelning av asylsökande svår fråga för EU-länderna

I somras kommer EU:s stats- och regeringschefer överens om att på frivillig basis fördela 40 000 flyktingar.

Då föreslog EU-kommissionen tvingande kvotsystem för flyktingmottagande men EU:s stats- och regeringschefer kunde inte enas om tvingande regler utan kom istället överens om det ska ske på frivillig basis.

Arbetet med att fördela 40 000 flyktingar från Italien och Grekland är ännu på hälft.