Hoppa till huvudinnehåll

Fart på Finland

Förslag 62: Beskatta bonuspoäng för arbetsresor med flyg

Från 2015

Evas lista:

Mycket högre skatt på sötsaker och läskedrycker.

Stöder förslaget om skatt på semesterresor utomlands. Folk borde hålla pengarna i Finland och främja den inhemska turismen.

Bort med den subjektiva rätten till dagvård, daghemmen ska vara till för dem som har föräldrar som studerar eller arbetar.

Börja beskatta förmåner som tjänstemän erhåller från sina arbetsgivare t.ex. bonuspoäng för arbetsresor med flyg som arbetsgivaren betalar men som den anställda får tillgodoräkna sig personligen (men detta gäller antagligen också samtliga ministrar och riksdagsmän så då är förslaget dödfött).

Kräv att samtliga som lever på statens pengar drar sitt strå till stacken i dessa eländiga tider, asylsökanden inte undantagna. Alla kan göra någon form av samhällstjänst så att vi småningom kan se fram emot bättre tider.

eva