Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hemvården drabbas när Vasa sparar

Från 2015
Uppdaterad 04.09.2015 16:25.
Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
Bildtext Hemvård. Arkivbild.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Hem- och anstaltsvården i Vasa måste spara 1,8 miljoner euro. Det här kan leda till att färre äldre får hemvård och hemhjälp nästa år. Politikern Thomas Öhman skulle föredra en skattehöjning.

Sparlistan inför nästa år börjar klarna i Vasa. De flesta sektorer måste leva upp till ett allmänt sparkrav på 2,6 procent. Tekniska sektorn ser ut att tvingas dra ned på vägunderhållet och på skolor riskerar pannkakorna att ryka, enligt Vasabladet.

Men mätt i euro och cent är det vården som kommer att bära det största lasset. Social- och hälsovårdssektorn måste spara över tre miljoner euro och för hem- och anstaltsvården är sparkravet störst; 1,8 miljoner euro.

- I praktiken kommer det att märkas i den service som vi erbjuder våra invånare, säger Thomas Öhman, SFP, social- och hälsovårdsnämndens ordförande.

- Vi satsar väldigt mycket på att erbjuda hjälp och vård i hemmen. Alla åldringar får en plan där man analyserar vad de behöver och så har vi kriterier för när man ska få stöd från samhällets sida. Vi slår fast de här kriterierna i vår nämnd. De här kriterierna måste vi se över om vi ska kunna spara 1,8 miljoner euro. Det är helt klart, säger Öhman.

Thomas Öhman, ordförande för social-och hälsovårdsnämnden.
Bildtext Thomas Öhman.
Bild: YLE/Juho Karlsson

Färre besök eller inga alls

Lagen säger att behoven ska analyseras vid 80 års ålder om det inte gjorts tidigare. Då tittar man dels på individens förmåga att klara sin vardag, som att handla mat och tillreda mat i hemmet, men också på om personen kan gå i duschen på egen hand och ta hand om sin eventuella medicinering.

Sociala faktorer som närheten till anhöriga spelar också in. Utifrån en helhetsbedömning bestämmer nämnden om personen har rätt hemvård och hur ofta den i så fall ska ges. Eller så kan antalet besök komma att minska.

- Har vi mindre pengar så måste vi också justera de här kraven, säger Öhman.

Har man gett Vasaborna lite guldkant och bjudit på fler hembesök än vad som egentligen behövts?

- Nej, absolut inte.

Därmed finns det en risk nu att lite mer ansvar faller på de anhöriga?

- Jag hoppas naturligtvis att det här inte ska behöva förverkligas på det här viset. Vi kommer att vara väldigt tydliga kring vad det här sparkravet kan få för betydelse för de enskilda vårdtagarna, säger Thomas Öhman.

"Allt fler föredrar skattehöjning"

Thomas Öhman tror att den politiska diskussionen blir intressant i Vasa under hösten.

- Det finns en växande rörelse både bland politiker och invånare i Vasa, människor som tycker att skatteöret kunde justeras så att Vasa ändå inte behöver skära så mycket inför budgetåret 2016.

Vad tycker du själv? Skulle du hellre se en skattehöjning?

- Frågar du mig personligen som politiker i Vasa så skulle jag absolut vara redo att höja skatten med en procentenhet i Vasa. Alla signaler just nu tyder på att vi går in med alltför hårda metoder och skär i både skolnät och vården. Det är inte till nytta för invånarna i Vasa stad.

Social- och hälsovårdsnämnden hanterar budgetförslaget på sitt möte kommande tisdag.