Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Upp till 30 000 flyktingar på väg till Finland

Från 2015
Uppdaterad 04.09.2015 16:40.
Sovande man på flyktingförläggningen i Pansio, Åbo
Bild: Yle/Monica Forssell

Inrikesministeriet fördubblar prognosen för hur många flyktingar Finland kommer att ta emot under det här året. Ministeriet bedömer att siffran kan stiga till mellan 25 000 och 30 000 personer.

Tidigare uppskattade Migrationsverket att 15 000 flyktingar kommer att söka asyl i Finland. Inrikesministeriet motiverar sin nya prognos med hur flyktingströmmen ser ut i dag.

- Inrikesministeriet korrigerade sin uppskattning över asylsökande på basen av hur många som har kommit under de senaste veckorna och också på basen av läget i Europa och närområdena, säger överdirektören vid Migrationsverket Jaana Vuorio.

- Vi väntade oss att det skulle komma 4 000, såsom också tidigare år men takten ökade redan i början av året och nu kommer det fler varje vecka och nu överstiger vi redan 1 000 per vecka.

Vuorio berättar att hälften av de asylsökande kommer från Irak, den näst största gruppen är somalierna, sedan afghaner och syrier. Albanien var aktuellt under sommaren, men har nu minskat.

De flesta via Sverige

- De flesta kommer till Finland via Sverige, berättar Vuorio.

Det kan man sluta sig till på basen av att största delen av asylansökningarna har lämnats till polisinrättningar i inlandet eller i västra Finland och bara tio procent till gränsbevakningen.

- Vårt mottagningssystem är naturligtvis inte förberett på så stora mängder och nu har vi startat mottagningscentraler tillsammans med Röda korset, säger Vuorio.

Vuorio säger att nya centraler planeras hela tiden men som känt är beslutsprocessen i kommunerna en aning långsammare och i ett dylikt akut läge är det FRK som rätt snabbt har kunnat öppna nya centraler.

Enligt Vuorio behövs fyra till fem nya centraler i veckan. Särskilt stort är behovet i norra Finland där antalet asylsökande hela tiden ökar.

Expertgrupp

Inrikesminister Petteri Orpo har samlat ihop en expertgrupp som ska hantera den nya situation som Finland kommer att befinna sig i och med det ökade antal flyktingar.

Gruppen ska ha en helhetsbild över läget, besluta om åtgärder och organisera hur den exceptionella situationen ska ledas, skriver Inrikesministeriet på sin webbplats.

Beslut om att tillsätta en expertgrupp fattades på grund av de ökande mängderna flyktnigar. Under den här veckan har speciellt många flyktingar kommit till Finland via Sverige. Cirka 300 asylsökande har dagligen anlänt från Haparanda till Torneå.

I expertgruppen ingår företrädare för Inrikesministeriet, Migrationsverket, Polisstyrelsen, Gränsbevakningen, Skyddspolisen, samt Inrikes- och Utrikesministeriet.