Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Torgparkeringsplatser till salu i Jakobstad

Från 2015
De arkeologiska utgrävningarna fortsätter i sommar
Bildtext Torgparkering byggs som bäst under torget i Jakobstad. Arkivbild.

30 parkeringsplatser i Torgparkeringen Ludvig i Jakobstad säljs till utomstående.

Priset per plats är 35 000 euro. Resten av platserna reserveras för korttidsparkering.

Torgparkering Ludvig i Jakobstad får sammanlagt 216 parkeringsplatser varav 30 nu bjuds ut till utomstående. En B-aktie berättigar till dygnet runt parkering. 186 platser är för korttidsparkering.

Parkeringen klar om ett år

Torgparkeringens första skede ska stå färdig i oktober 2016 då H.A.B. huset med det nya köpcentret tas i bruk. Precis som i Vasa kommer man från parkeringen upp i köpcentret.

Den underjordiska parkeringen byggs i två plan av vilka det övre planet direkt under marknivå rymmer 99 platser medan det undre planet, där också de platser som erbjuds till försäljning finns, rymmer 117 bilplatser.

Överskottsvärme från H.A.B.-fastigheten kommer delvis att värma Torgparkering Ludvig. Lufttemperaturen i anläggningen kommer att variera beroende på utetemperatur. Lägre än fem plusgrader sjunker inte
temperaturen i torgparkeringen.

Jakobstads Torgparkering Ab äger och driver Torgparkering Ludvig. MyCapital Oy, Kiinteistö Oy Esplanad, Asentaja Group Oy, Halpa-Halli Oy och Staden Jakobstad är auktionärer.

Ny parkering senare

Andra skedet blir att bygga en parkering under torgets östra sida från Storgatan ner mot Rådhuset.

I samband med det andra skedet kommer in- och utfart till hela parkeringshuset att flyttas till Rådhusgatan intill Rådhuset.

Det andra skedet omfattar också en förbindningslänk till Halpa-Hallis parkeringsanläggning och möjlighet ges då också åt andra centrumfastigheter att ansluta sig till Torgparkering Ludvig.

Planen är att skede två förverkligas inom ett par år.