Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskspråkiga församlingar redo att erbjuda husrum åt flyktingar

Från 2015
Uppdaterad 07.09.2015 12:12.
Kyrkkors.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Det råder en stark vilja att hjälpa till bland de svenska församlingarna i Finland i och med den stora mängd flyktingar som anländer till landet. Vissa har redan förberett inkvartering och andra utreder om man kan erbjuda lämpliga utrymmen.

I Helsingfors och Åbo har församlingarna redan börjat erbjuda husrum åt flyktingarna.

Ärkebiskopen Kari Mäkinen uppmanade i dag församlingarna att använda sina lägergårdar som tillfälliga inkvarteringsutrymmen för den flyktingström som man nu väntar till Finland. I veckan anlände över tusen flyktingar till landet.

Situationen är exceptionell om man jämför med att Finland tidigare mottagit 4 000 flyktingar totalt under ett år.

Alla kyrkor i Helsingfors kan komma att inkvartera flyktingar

I Helsingfors har församlingarna redan erbjudit Agricolakyrkan och Månsas kyrka för inkvartering och flera andra kyrkor står i beredskap.

- Visar det sig att det behövs så tror jag att församlingarna kan vara beredda att upplåta så gott som alla kyrkor, säger kyrkoherde Stefan Forsén vid Matteus församling.

Också på andra håll huvudstadsregionen förbereder man sig på att inkvartera flyktingar. Kyrkoherde Roger Rönnberg vid Esbo svenska församling berättar att man för tillfället diskuterar alternativet att erbjuda församlingarnas lägercentrum.

Vi har varit i kontakt med staden och diskuterat saken.

Ulrik Sandell, Grankulla församling

- Vi försöker utreda vilka möjligheter vi har. Vi kommer att diskutera det nästa vecka, säger han.

I Vanda har alla sju kyrkoherdar träffats för att utreda om också deras lägercentrum kunde stå till förfogande.

- Jag uppskattar att vi kunde inhysa ett hundratal på det sättet, säger kyrkoherde Martin Fagerudd vid Vanda svenska församling.

I Grankulla finns det inga lämpliga stora utrymmen, men församlingen försöker hitta andra sätt att hjälpa, säger kyrkoherde Ulrik Sandell.

- Vi har varit i kontakt med staden och diskuterat saken. Vi har också funderat på möjligheten att erbjuda lägenheter, men för tillfället står inga av församlingens lägenheter tomma, berättar han.

Stor vilja att hjälpa i hela Nyland

I övriga Nyland upplevs inte behovet av att inkvartera flyktingar som lika akut, men på många håll har man ändå funderat på möjligheten ifall det skulle bli aktuellt.

- I Hangö kunde församlingshemmet och ungdomsgården möjligen inhysa ett tiotal, men vi har inga större utrymmen, säger kyrkoherde Anders Laxell.

I Ingå har man ännu inte diskuterat möjligheten att använda församlingens utrymmen som husrum åt flyktingarna.

Vi står inte beråd att öppna dörrarna i dag men vi har en del utrymmen och är väldigt villiga att hjälpa på olika sätt.

Helene Liljeström, Sibbo svenska församling

- Ifall det uppstår ett behov för inkvartering så är församlingen redo att diskutera med kommunen om hur man kunde erbjuda utrymmen, försäkrar kyrkoherde Tom Sjöblom.

I Sibbo är lägergården fullbokad men diskussionen går het kring hur man kan hjälpa till.

- Vi står inte beråd att öppna dörrarna i dag men vi har en del utrymmen och är väldigt villiga att hjälpa på olika sätt, säger kyrkoherde Helene Liljeström.

Tömde lägergård på en dag

I Åbo blev behovet för inkvartering så stort att församlingen på en dag lyckades flytta om 35 läger och erbjuda en av gårdarna till flyktingarna. De första flyttar in på måndag.

- Lägergården har utrymme för ungefär hundra personer, säger kyrkoherde Nalle Öhman vid Åbo svenska församling.

I Österbotten utreds också möjligheten att inhysa flyktingar i församlingarnas utrymmen.

- Vi följer noggrant med situationen och vi är beredda på att det kan uppstå ett behov och i början av nästa vecka ska vi diskutera hur vi ska förbereda oss på att ta emot eventuella flyktingar, säger kyrkoherde Tor Erik Store vid Vasa svenska församling.

Något måste vi absolut göra, det är en självklarhet.

Lars Lövdahl, Kristinestads svenska församling.

I Kristinestad började man i slutet av veckan diskutera möjligheten att ta emot flyktingar.

- I fredags ordnade vi med en klädinsamling och på måndag ska vi diskutera hur vi ska kunna hysa in flyktingar som kommer hit, något måste vi absolut göra, det är en självklarhet, säger kyrkoherde Lars Lövdahl vid Kristinestads svenska församling.

I Nykarleby är man också ivrig att hjälpa till.

- Vi diskuterar ärendet dagligen men vi har inte ännu fattat något beslut, men man märker en tydlig och alldeles ny vilja att hjälpa och församlingen kommer att ställa upp på olika sätt, lovar Lars-Johan Sandvik, kyrkoherde vid Nykarleby församling.

Diskussion om artikeln