Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Armbrytning om skolorna i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 07.09.2015 09:51.
Stora förändringar i Jakobstads skolnät - Spela upp på Arenan

Det finns risk för oväder i Jakobstad i höst. Politiskt sådant. Allt tyder på att två lågstadieskolor kommer att stängas. Dessutom föreslås att språkbadsskolan ska få en helt ny byggnad.

Skolorna stängs eftersom barnen blir färre.

- Det kommer att finnas såna förslag och det beror på elevantalet. Det skolnät som vi har i dag bygger på ett betydligt högre elevantal, som vi hade på 70, 80 och delvis 90-talet, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Jakobstads bildningsdirektör Jan Levander.
Bildtext Jan Levander
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Prognoserna visar att det minskade elevantalet kommer att hålla i sig de närmaste 30 åren.

Vestersundsby eller Bonäs

Levander vill dock inte i det här skedet säga rakt ut vilka skolor som stängs. Ärendet ska gå via såväl svenska som finska skolsektionen.

Men på den svenska sidan blir det med största sannolikhet Vestersundsby eller Bonäs skola som får sätta lapp på luckan. Levander har i flera års tid påpekat att de två skolorna ligger så pass nära varandra att man kunde slå ihop dem till en enhet.

På den finska sidan har åtminstone Ruusulehto skola varit på tapeten. Itälä skola har också sett sina bästa dagar, enligt de mätningar som gjorts.

Bonäs skola och Vestersundsby skola är i dåligt skick och i behov av renovering. "De närmar sig slutet av sin livscykel", som Levander uttrycker det.

Språkbadsskolans utrymmen i Pursisalmi är i dåligt skick.
Bildtext Språkbadsskolan
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Om någon av dem renoveras eller om det byggs nytt återstår att se.

Problemen förföljer språkbadarna

Språkbadsskolan som för tillfället huserar i Pursisalmi skola har än mer akuta problem.

Dit flyttade man för ett par år sen när Ristikari skola stängdes på grund av problem med inomhusluften. Nu är läget det samma i Pursisalmi.

Ristikari skola som tidigare huserade språkbadet i Jakobstad är nu stängd.
Bildtext Ristikari skola
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

En utredning som blev klar i augusti räknar upp ett antal åtgärder som måste genomföras för att Pursisalmi skola ska kunna användas i ytterligare två till tre år.

De åtgärderna håller staden som bäst på med. Det handlar om att åtgärda och förnya en del av ventilationsaggregaten. Dessutom tätar man den dragiga fastigheten på flera ställen.

Ny språkbadsskola föreslås

Bakom utredningen står företaget IdeaStructura och deras förslag är att man bör ta sig en allvarlig funderare på att bygga en helt ny skola.

Det kommer också att vara förslaget från Jan Levander och den arbetsgrupp som jobbat med att förnya skolnätet. Förslaget läggs fram åt bildningsnämnden den 15 september.

- Skolan har funnits i olika fastigheter i över 20 år. Nu borde vi komma till skott med en permanent lösning, säger Levander.

Hittar man pengar till det?

- Det vågar jag inte lova på stående fot. Men skolan behöver renoveras eller så måste man bygga nytt, säger Levander.

Rektor: högst ett läsår till

På språkbadsskolan, som är stadens största lågstadieskola med sina 400 elever, hoppas man givetvis på en ny skola.

- Största problemet är ventilationen. Men vi har också problem med fukten och unken lukt. Det är många olika saker som gör att vi inte mår bra i den här byggnaden, säger rektor Kristiina Hellstrand.

Språkbadsskolans rektor Kristiina Hellstrand.
Bildtext Kristiina Hellstrand
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Hellstrand tror inte att lärarna och eleverna klarar av ytterligare två till tre år i Pursisalmi.

- Jag tror att det här är det sista läsåret. Hälsomyndigheterna är oroliga över byggnadens skick och över hur vi mår här.

Barackerna väntar

Och vad gör man då? Då blir det väl att slå upp baracker, tror Hellstrand.

Den tror också Jan Levander.

- Högst troligt blir det en hel del baracker plus ett fåtal lediga utrymmen i andra skolor, främst i Länsinummi, säger Levander.

Också Länsinummi skola var i dåligt skick och renoverades för ett par år sen.

Tanken är att den nya språkbadsskolan ska byggas på den tomt där Pursisalmi skola nu finns. Centralen för tekniska tjänster ska utreda om det är möjligt att bygga en ny skola på tomten samtidigt som barnen vistas i Pursisalmifastigheten.

Vestersundsby skola i Jakobstad.
Bildtext Vestersundbyskola
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Är inte det möjligt blir det också i det fallet en flytt till stadens övriga skolor och baracker.

Föräldrar: Det tar för länge

Gruppen "Föräldrar för en frisk språkbadsskola" uppstod när problemen med inomhusluften i Ristikari uppdagades.

Gruppen anser att stadens beslutsfattare skjutit upp frågorna om skolnätet för länge. De vill att språkbadsskolans vistelse i Pursisalmi blir tillfällig, precis som utlovades, och att man nu får en frisk och ändamålsenlig ny skola.

Hur det än går kommer det att bli en livlig debatt i Jakobstad. Få saker väcker så mycket känslor som nedläggning av skolor.

I dagsläget finns det fyra svenskspråkiga och tre finskspråkiga lågstadieskolor i Jakobstad, plus språkbadsskolan.