Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

JO: Fel att sökande som läst lång svenska gynnas

Från 2015
Uppdaterad 07.09.2015 14:33.
En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum.
Bildtext Det är fel att de som läst lärokurs i svenska gynnas vid antagningen till medicinska fakulteten anser biträdande JO.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja anser att det är problematiskt att Helsingfors universitet gynnar dem som läst lång svenska vid antagningen till medicinska fakulteten.

Vid antagningen till den finskspråkiga studielinjen vid medicinska fakulteten får de som läst lång lärokurs i svenska tre extrapoäng i urvalsprovet. Enligt Pajuoja gör den här praxisen att studerande inte behandlas jämlikt vid urvalsprovet.

Pajuoja kräver nu att universitetet ändrar på sin praxis gällande det här.

Enligt universitetslagen ska samma antagningsgrunder tillämpas på alla som söker till ett ämne. Vid urvalsproven till medicinska fakulteten vid andra universitet får de sökande räkna till godo sitt bästa vitsord i en lång lärokurs i vilket språk som helst.

Om en sökande läst lång svenska kan man få 45 utgångspoäng vid urvalet medan de som läst medellång svenska kan få högst 42 utgångspoäng.

JO: Kan anses som dubbel positiv särbehandling

Biträdande JO skriver i sitt beslut att han anser att för att garantera att läkare kan svenska räcker det med att det finns en svenskspråkig utbildning vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

- Det här kan anses fördubbla den positiva särbehandlingen för en språkgrupps utbildningsbehov, säger Pajuoja i ett pressmeddelande.

Den svenskspråkiga utbildningen antar varje år 38 studerande.

JO tog sig an frågan efter att pappan till en gymnasieelev hade klagat.