Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Biskoparna möts i Borgå

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Gult trähus i tre våningar.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Finlands evangelisk-lutherska kyrkas biskopsmöte inleds på tisdag i Borgå. Mötet är två dagar långt.

På agendan finns aktuella ämnen som flyktingar och biståndshjälp.

En annan fråga som diskuteras är om kyrkan kunde dela ut nattvard även till personer som hör till en kyrka som inte ingår i nattvardsgemenskapen. Då kunde personer från andra kyrkor delta i nattvarden under en evangelisk-luthersk högmässa.

Biskoparna överväger också om präster från andra kyrkor ska få predika under luthersk högmässa.

På ärendelistan finns också frågan om valet av ärkebiskop borde genomgå en förändring. Idag väger de röster som ges i Åbo ärkestift tyngre än i de åtta övriga stiften.

Mer om biskopsmötet på evangelisk-lutherska kyrkans webbplats (på finska).

Ledarna för de kristna kyrkorna i Finland vädjar till regeringen mot nedskärningar i utvecklingssamarbetet. Läs vädjan här.