Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ljusfestival vid Raseborgs slott

Från 2015
raseborgs slott.
Bild: YLE/Minna Almark

Raseborgs slottsruiner ska få ny belysning. Det ska också ordnas en ljusfestival vid Raseborg.

Slottsruinerna i Snappertuna är med i en satsning som EU finansierar från sina regionpengar.

Raseborgs ruiners andel av pengarna är hela 350 000 euro. De räcker till ny belysning, nya evenemang som ljusfestivalen, nya informationskanaler som skyltar och mobilguidning.

Marknadsföringen ska också utvecklas tillsammans med de lokala aktörerna, uppger Forststyrelsen som i dag ansvarar för Raseborg.

Belysningen beräknas stå klar 2017. Då ordnas också festivalen.

Nya fynd kom fram igen

Den nya gångbron till slottsruinerna blir klar i oktober. Den gamla bron var inte längre trygg. Under sommaren har besökarna fått klättra upp till ruinerna längs en tillfällig trätrappa.

Raseborgs slott med den tillfälliga trappan till höger.
Bildtext Den tillfälliga trappan syns till höger i bild.
Bild: Yle/Eva Fyrqvist

Det har kostat över 100 000 euro att reparera gångbron och undersöka murarna under den.

Arbetena bjöd på några glada överraskningar under bron, berättar arkeologen Henrik Jansson på Forststyrelsen.

- När murarna undersöktes kom det fram att det längst under fortfarande finns välbevarade medeltida ursprungliga murar med kalkputs kvar på stenarna. I porttornet fanns det bevarat åtminstone 1,5 meter kulturlager från medeltiden, alltså tiden när borgen var i bruk. De nya fynden beaktas nu när vi bygger bron.