Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu slutar HU ge extra poäng för lång svenska

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Helsingfors universitets huvudbyggnad vid Senatstorget
Bild: Yle/Touko Yrttimaa

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet slutar ge extra poäng till dem som söker till finska studielinjen och har läst lång lärokurs i svenska i gymnasiet.

Vi har inte trott att vi gör något fel eller lagstridigt.

Laura Karppinen, jurist

Biträdande justitieombudsmanJussi Pajuoja har ansett att extra poäng för lång lärokurs i svenska när man söker till den finskspråkiga studielinjen leder till en dubbelkvotering av studerande som har goda kunskaper i svenska.

Nu ändrar Helsingfors universitet på poängräkningen.

- Vi har inte trott att vi gör något fel eller lagstridigt, men eftersom biträdande justitieombudsmannen anser att antagningsförfarandet är problematiskt kommer vi att ändra oss, säger Laura Karppinen, jurist med ansvar för studieärenden vid Helsingfors universitet.

Tidigare har de sökande till medicinska fakulteten fått skilda poäng för lång eller kort lärokurs i ett främmande språk och dessutom för lång eller kort lärokurs i det andra inhemska språket.

Vi har ansett att kunskaper i svenska är och nyttiga och relevanta i allt läkararbete och därför har det gett högre poäng.

Laura Karppinen, jurist

Nu kommer universitetet att ändra sig så att de ger poäng för språk, det vill säga antingen i främmande språk eller i andra inhemska språket. De sökande kan själva välja det som ger dem högre poäng.

"Behovet kan tryggas med den svenska utbildningen"

- Vi har ansett att kunskaper i svenska är och nyttiga och relevanta i allt läkararbete och därför har det gett högre poäng. Men den biträdande justitieombudsmannen anser att vi kan trygga behovet av svenskspråkiga läkare genom den svenskspråkiga studielinjen och vi kommer att ändra vårt förfarande.

Anser Helsingfors universitet att man kan trygga behovet av svenska läkare enbart genom den svenska fakulteten?

- Det är inte så att vi genom det här poängsystemet avsett att utbilda läkare specifikt för den svenskspråkiga befolkningen, snarare så att vi ansett att svenskan är nyttig för alla läkare med tanke på exempelvis nordiskt samarbete.