Hoppa till huvudinnehåll

Fart på Finland

Förslag 176: Sluta prata om att "skapa mera jobb"

Från 2015
Uppdaterad 10.09.2015 10:21.
Slantar
Bildtext Hur skall vi få fart på Finland?
Bild: Yle

Det finns många intressanta svar men de flesta tycker jag är alldeles för snäva eller rent ut sagt för små.

Att få ett lands ekonomi att fungera kräver enorma förändringar och speciellt ett realistiskt framtidstänkande som jag nu tycker saknas rejält inom regeringen just nu.

För det första måste vi tänka på att inom kanske futtiga 10 år har en massa jobb automatiserats och även om man vill vara optimistisk gällande nya jobb så är verkligheten att vi inte kan hålla på och skapa mera jobb än vad som kommer tas från oss eftersom det inte är möjligt.

Så all tänkande idag om att "vi måste skapa mera jobb" och "jobb är lösningen till allt" kommer att skjuta oss i foten om ett par år fram i tiden då arbetslösheten slår rekord efter rekord och vi står handfallna och kan inget göra.

Medborgarlön

Eftersom jobb inte kommer kunna vara huvudlösningen till alla våra problem i framtiden krävs det flera kreativa lösningar. Vi behöver absolut någon slags medborgarlön som skulle ersätta all nuvarande finansiellt stöd och på samma gång minska byråkratin enormt. Tänk, vi tar bort all studiestöd, bostadsbidrag, arbetslöshetsstöd, barnbidrag och liknande förmåner och ersätter dem med en medborgarlön/ basinkomst som fås av alla medlemmar i samhället.

Eftersom vi då också kommer att ha en tryggad basinkomst kommer jobb att ha en sidofunktion och därför borde man minska arbetstimmarna till 4-6h / dag för att det inte mera krävs att man jobbar längre. Man kommer då kunna anställa mer folk och folk kommer att kunna jobba mycket effektivare än tidigare och vi skulle minska på risken för arbetsoförmåga på grund av utmattning och att man blivit utbränd.

Sedan kommer välmåendet att öka i samhället då folk hinner vila upp sig och utöva hobbyer på ett helt annat sätt än tidigare. Det kommer finnas rum för kreativt tänkande och effektiva arbetssystem.

Fokus på miljön

Sedan ser jag väldigt lite folk som kommenterar om att miljön är och bör vara i fokus hela tiden. Vi kanske har det bra många av oss i Finland men sanningen är att vi lever över våra tillgångar. Vårt ekologiska fotavtryck är 6.2 hektar fast det borde vara 1.5 för att vara hållbart. Det här betyder att vi absolut måste satsa och investera i klimatsmarta lösningar och tillsammans med resten av Norden och Skandinavien kunde vi bli föregångarna av miljövänlig och effektiv teknik såsom bioenergi, bioekonomi, förnyelsebar energi, återvinning och återanvändning.

Vi ska sluta satsa på kärnkraft och istället satsa på förnyelsebar energi såsom vind- och solkraft. Att vi har en stor resurs i skog och ren natur är någonting vi absolut ska skylta med mera ute i världen och bygga upp en stor miljö- och ekoturism med fokus på hållbara lösningar.

Höj skatten för högavlönade

Högre skatter för högavlönade behövs nog och varför inte fundera på hur man kan få de pengarna att direkt gå till investeringar som gynnar vårt finländska samhälle inom allt från utbildning och kultur till hälsovård och infrastruktur. Investeringarna borde också alltid ha ett långsiktigt perspektiv och inte kortsiktiga som kanske banker just nu mera satsar på.

Man vet att det är de lågavlönade som konsumerar mest medan högavlönade sparar mycket av den euro man förtjänar, så det behövs något sätt för att få pengar i omlopp effektivare än tidigare genom en slags omdirigering av skatterna och offentliga/statens investeringar. Högre skatt på all lyxvara är absolut nödvändigt också om man ser till hur man borde leva ett hållbart och miljövänligt liv.

Sockerskatt

Andra idéer som jag tycker regeringen borde ta fasta på och egentligen sätta i kraft så snart som möjligt är en minst 100% sockerskatt på allt sött och det gäller inte bara godis och kakor, utan också smaksatta yoghurts, juice, ketchup och annat som innehåller dolt socker såsom färdiga maträtter. Det skulle absolut inbringa mera pengar i stadskassan och också kanske öka medvetandet hos vår befolkning om att det inte är fettet som är det farliga, utan sockret.

Att rekommendera alla med övervikt att börja äta lågkolhydratkost skulle också minska på hälsovårdskostnaderna och öka välmåendet i samhället.

Legalisera cannabis

En annan idé är att absolut göra cannabis lagligt och jämställt med alkohol (vars skatt gärna kan höjas mera) och snus (som också borde vara lagligt) och göra det till en helt ny "blomstrande" industri. Man ser att delstat efter delstat i USA legaliserar cannabis och borde inte Finland då nu ta chansen och håva in stora pengar genom att göra samma sak? Jag tror även att det skulle minska radikalt på alkoholrelaterade skador och även på psykiskt ohälsa som Finland har som en av sina stora skamfläckar.

Var inte så självisk

Och till slut; vi måste minska på våra levnadskrav. Visst, vi ska alla ha mat, kläder, skydd osv. men vi kan inte leva på lånade pengar såsom vi gör nu.

Vi måste börja leva hållbart och tänka på de framtida generationerna och inte vara så själviska!

Så en sammanfattning:

- Införa basinkomst/medborgarlön.

- Minska arbetstimmarna till 4-6h / dag.

- Sluta prata om att "skapa mera jobb" eftersom jobben bara kommer att minska i framtiden när automatisering är ett faktum.

- Satsa på miljön och gör Finland tillsammans med Norden till föregångarna inom förnyelsebar energi och återvinning och klimatsmarta lösningar för allt från företag till privatpersoner.

- Höj skatter för högavlönade och lyxvaror.

- Mera offentliga/statliga investeringar på långsiktiga mål såsom utbildning, infrastruktur, hälsovård och kultur.

- Höj skatten på socker märkbart och ändra de åldrade kostråden till lågkolhydratkost för alla med övervikt.

- Legalisera Cannabis och gör det till en "blomstrande" industri.

- Börja leva hållbarare liv för att trygga en god levnadsstandard också för kommande generationer.

Studerande

Gensvaret på Yles kampanj "Fart på Finland" har varit stort och många har skickat in förslag på var det går att få in mer skattepengar och vem som har råd att bidra mera. Idag lägger vi fram de här förslagen för två erfarna politiker. Medverkande är Ulla-Maj Wideroos SFP och Thomas Wallgren SDP.

#FartPåFinland

Hur skall vi få fart på Finland?
Här kan du läsa och kommentera de bidrag vi har fått in: Fart på Finland
Vad är ditt recept för att vi skall få Finland på fötter igen?