Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad deltar i läktarbygge

Från 2015
Uppdaterad 08.09.2015 16:25.
Åskådarläktaren vid Kristinaplan
Bildtext Åskådarläktaren vid Kristinaplan
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Kristinestad är med och finansierar en ny läktare med tak vid Kristinaplan. Det föreslår stadsstyrelsen. Ärendet går ännu vidare till fullmäktige.

Behovet av en läktare med tak vid idrottsplanen i Kristinestad aktualiserades när Lappfjärds gymnastikförening fick besked om att de får arrangera Finlandssvenska gymnastikförbunds gymnastikfest FSG festival nästa sommar.

Kravet var att Kristinaplan, där själva huvudfesten ska hållas, måste ha tak över läktaren. Planen är nu att en helt ny läktare med tak byggs på den östra sidan av idrottsplanen.

Kulturföreningar stöder

Lappfjärds gymnastikförening har även engagerat bland andra stadens kulturföreningar som kan ha glädje av ett läktartak, och även ansökt om bidrag från EU och staten via Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Stadens andel är 40 000 euro. Stadsstyrelsen föreslår att anslaget tas med i investeringsbudgeten för 2015.

Eftersom det är fråga om ett investeringsprojekt som betjänar flera och har en lång livslängd kan projektet tas in i investeringssidan och avskrivas under flera år.