Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen: Semestern förkortas, sjuk på egen tid

Uppdaterad 09.09.2015 11:12.
Regeringen informerar om nedskärningar

Söndagsersättningen sjunker, semestern förkortas i offentliga sektorn och sjukkarens införs. Bland annat det ingår i regeringens paket för att kompensera det så kallade samhällsfördraget.

Regeringen beslöt på tisdagen om en rad åtgärder för att få till stånd det produktivitetskliv på 5 procent som man eftersträvade med samhällsfördraget. Åtgärderna ska sänka arbetsenhetskostnaderna men i paketet ingår också pengar för att främja unga kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Statsminister Juha Sipilä tror att paketet ska stöda sysselsättningen och få upp konkurrenskraften. Det utvärderas i mars 2017 och om effekterna har nåtts beslutar regeringen om skattelättnader för en miljard euro. Men om det inte går vägen genomförs nya sparåtgärder för samma belopp.

Så här mycket pengar förlorar de drabbade:

De som skulle lida mest av regeringens nedskärningar är de kvinnodominerade lågavlönade branscherna. Att skära i söndagsersättningarna skulle särskilt påverka de personer som arbetar inom handeln och restaurangbranschen, men också städare, sjukvårdspersonal och arbetstagare inom industrin.

 • Minskningen av söndagstillägget skulle betyda en minskning på ungefär 30 euro per söndag för en medelinkomsttagare (med en lön på 3 300 euro per månad).
 • En person som ligger sjuk i en tre dagars influensa skulle förlora ungefär 150 euro. Ingen lön betalas ut för den första sjukdagen och för de följande dagarna betalas 80 procent av lönen.

(Källa: ekonom Joonas Rahkola / FFC)

Söckenhelger och övertid i skottgluggen

I paketet ingår sex åtgärder för att få upp konkurrenskraften.

 • Trettondagen och Kristi himmelsfärdstorsdag blir lediga dagar utan lön. Åtgärden förkortar inte årsarbetstiden.
 • Vid sjukdom får man ingen lön för den första sjukdagen. Dag 2-9 utbetalas 80 procent av lönen.
 • Övertidsersättningarna halveras.
 • Söndagsersättningen sjunker från 100 till 75 procent.
 • Inom den offentliga sektorn förkortas årssemestern från 38 till 30 dagar.
 • Privata arbetsgivares socialskyddsavgift sänks med 1,72 procentenheter.
 • Karensdagar i olika länder

  Genomsnittlig sjukersättning för löntagare.

  Finland
  Inga karensdagar. Full lön.

  Norge
  Inga karensdagar. Full lön.

  Danmark
  Inga karensdagar. Full lön.

  Island
  Inga karensdagar. 90 procent av lönen.

  Tyskland
  Inga karensdagar. 70 procent av lönen.

  Sverige
  En dag utan lön. Därefter 80 procent av lönen.

  Estland
  Tre dagar utan lön. Därefter 70 procent av lönen.

  Omställningsskydd och hälsovård

  Åtgärderna ska genomföras med tvingande lagstiftning så, att de träder i kraft då de nuvarande kollektivavtalen löper ut.

  I gengäld vidtar regeringen också en rad åtgärder som förbättrar arbetstagarnas situation.

  Omställningsskyddet förbättras vid uppsägningar. Uppsagda i företag med fler än 20 anställda får rätt till olika åtgärder som ska göra det lättare att få ett nytt jobb. Värdet av de här åtgärderna ska motsvara minst en genomsnittlig månadslön i företaget.

  Den uppsagda får också hålla kvar rätten till företagshälsovård i sex månader,

  Dessutom ska kostnaderna för föräldraledighet utjämnas något. Arbetsgivaren ska enligt paketet få en engångsersättning på 2500 euro om den anställda återvänder till sitt jobb efter sin föräldraledighet. Det här är tänkt att hjälpa upp unga kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

  "Smärtsamt"

  Statsminister Juha Sipilä har informerat arbetsmarknadsparterna om huvuddragen i paketet och regeringen träffar dem också på onsdag morgon. Sipilä är beredd på ramaskrin. Men han säger att åtgärderna är nödvändiga för att nå regeringens mål för skuldsättningen och sysselsättningsgraden.

  Regeringen tror på 110 000 nya arbetsplatser och en sysselsättningsgrad på 72 procent innan valperioden är slut. Finansminister Alexander Stubb räknar med att paketet ska ge bra draghjälp.

  - Nu sätter vi sysselsättningen på första plats. Effekten kan bli tiotusentals arbetsplatser, säger han.

  Stubb och Sipilä beskriver åtgärderna som hårda och exceptionella.

  - Det blir smärtsamt, säger Sipilä.

  Karensdagen som gäller den första sjukdagen kommer inte att gälla för föräldrar som är hemma med ett sjukt barn - liksom det inte gör i Sverige heller. Detaljerna klargörs i samband med lagförberedelserna, skriver statsminister Juha Sipilä på Twitter.