Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Idrottare har inte ökad risk för rytmstörningar

Från 2015
Starten vid Jukolakavlen 2008
Bild: SSL

En 75-årig aktiv motionär med orientering som favoritform av motion har fått rytmstörningar och kommer därför att få en pacemaker. Han har hört att orienterare ofta drabbas av rytmstörningar och undrar ifall det stämmer. Han vill också veta ifall pacemakrar har några biverkningar.

Kardiologen svarar:

Orienterare drabbas inte oftare av rytmstörningar än andra. Orientering innebär att löpa, och det finns mycket kunskap om hur löpning påverkar vår kropp – nästan utan undantag positivt. Människor som rör sig regelbundet och mycket har bättre hjärthälsa än personer som inte är fysiskt aktiva. Stillasittande arbete är en konkret riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom som kan jämföras med förhöjt kolesterol.

Hos toppidrottsmän och -kvinnor kan man ofta se att idrottandet orsakat EKG-förändringar som extremt långsam puls och vissa andra så kallade vagotona effekter med en förlängd överledningstid mellan förmak och kammare. För idrottaren innebär detta ingen ökad risk för rytmstörningar.

Välj pacemaker enligt livsstil

Lyssnaren kommer att bli frisk efter det att pacemakern har satts in under skinnet och kan fortsätta att orientera. I dag har finns ett otal olika pacemakrar som kan programmeras helt enligt de behov patienten har. Därför lönar det sig att berätta för den läkare som sätter in pacemakern hur fysiskt aktiv man är.

Valet av pacemaker baserar sig primärt på grundproblemet som har gett upphov till behovet av pacemaker, men lika viktigt är att beakta patientens aktiviteter, så att all tidigare verksamhet kan fortsätta på ett naturligt sätt.

Personer som jagar och är högerhänta får till exempel ofta sin pacemaker inplanterad på vänster sida medan personer som är fysiskt aktiva ofta får en fysiologisk pacemaker. När pacemakern är insatt övervakar den ständigt hjärtats rytm och träder till när den behövs, till exempel vid för långsam puls. Flera pacemakrar har sensorer som känner av en ökad aktivitet (rörelse) och ökar sin pacing till hjärtat, vilket möjliggör en bättre fysisk belastning.

Biverkningarna av pacemakrar är få och ofta av tekniskt natur. Till exempel kan det uppstå komplikationer vid ingreppet eller hjärtkatetern kan hamna för nära mellangärdet. Det är till exempel helt tryggt att använda induktionsspis även om man har en pacemaker.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.