Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oklart när fyra kaserner vid Nylands brigad renoveras

Från 2015
Uppdaterad 09.09.2015 11:41.
Nylands Brigad
Bildtext Nylands brigad (arkivbild).
Bild: YLE/Malin Lindholm

Vid årsskiftet kan hälften av beväringarna bo i sanerat hus då ytterligare en kasern är färdigrenoverad. Vad som händer med fyra osanerade kaserner i Dragsvik är ändå ännu oklart då staten inte har slagit fast anslagen för kommande år.

Flera av de kaserner som beväringarna bor i under sin militärtjänstgöring runt om i Finland behöver saneras.

Vid Nylands brigad i Dragsvik sanerades en av sex kaserner för ett par år sedan och en annan kasern renoveras som bäst.

Då den renoveringen är klar vid årsskiftet kan 800 beväringar bo i renoverade byggnader. Totalt finns det plats för 1 500 beväringar i Dragsvik, berättar underhållschefen Jari Savolainen vid Nylands brigad.

Han säger att de fyra kvarstående kasernerna ändå inte är i särskilt dåligt skick. Tre av dem härstammar från den ryska tiden och är över 100 år gamla. Den fjärde är bygd på 1960-talet och fungerar som bostad för underofficerare.

Mindre årskullar påverkar saneringsbehovet

Försvarsmakten hyr kasernerna av statens affärsverk Senatsfastigheter. Det betyder att statens budgetpengar riktas till Senatsfastigheter, säger Vesa Halinen som är infrastrukturchef vid huvudstaben.

- Staten har ännu inte fattat beslut om pengar för kommande år. Men det finns en plan för att renovera sex kaserner fram till år 2018.

Halinen konstaterar att antalet beväringar minskar efter år 2017 från cirka 25 000 till 22 000.

- Vi baserar uppgifterna på antalet födda pojkar och räknar med att cirka 75 procent av dem väljer att tjänstgöra i militären.

Det är alltså ingen idé att låta renovera kaserner som kanske inte alls behövs efter år 2017.

Att ytterligare kaserner nu inte renoveras vid Nylands brigad har inget med framtidsvisioner att göra. Det handlar helt enkelt om att prioritera bland de renoveringsobjekt som finns, försäkrar både Vesa Halinen och Jari Savolainen.

- De problem som finns i de fyra orenoverade fastigheterna har vi hittills kunnat åtgärda själva, säger Savolainen.

De gamla kasernerna har haft problem med inomhusluften och det har påverkat trivseln hos beväringarna.