Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå renoverar avloppsledningar

Från 2015
Uppdaterad 09.09.2015 11:46.
Vatten- och avloppsrör.
Bildtext Nya böjbara rör ska placeras i de nuvarande avloppsrören.

Borgå vatten renoverar avloppsnätet på Vårbergavägen, i Ebbo och på Lundagatan under september och oktober.

Saneringsmetoden är schaktfri och går ut på att man lägger in ett nytt böjbart rör i nuvarande avloppsrör via brunnar. Röret impregneras sedan med harts och härdas.

Vattendistributionen och mottagningen av avloppsvatten kommer att fungera normalt under arbetets gång. Arbetet kan däremot orsaka kortvariga störningar i trafiken.

Renoveringen av avloppsrören är nödvändig för att säkra avloppets funktion och på så sätt förhindra ras och stockningar i avloppsnätet. Renoveringen förhindrar också att avloppsvatten kommer ut i omgivningen.