Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tomma lägenheter i Hangö kan bli flyktingbostäder

Från 2015
Uppdaterad 10.09.2015 05:14.
Vy från Hangö vattentorn mot järnvägsbron i Hangö.
Bildtext Det finns flera lediga bostäder vid Långgatan i Hangö.
Bild: Yle/Petra Thilman

Hangö stad utreder nu om staden snabbt kan ta emot flyktingar som ansöker om asyl. Lojo överväger att ta emot ensamma flyktingbarn.

Aila Pääkkö (SDP) och 23 andra fullmäktigeledamöter lämnade på tisdagen (8.9) in en motion till Hangö stadsfullmäktige i frågan.

De vädjar om att Hangö stad ska ta till snabba åtgärder för att erbjuda tomma bostäder till flyktingar och asylsökande.

Motionsställarna tycker att Hangö kunde samarbeta med flyktingförläggningen som snart öppnar i Mjölbolsta i Raseborg.

Hangö stadsstyrelse ska diskutera frågan på måndag (14.9).

Många lediga lägenheter

Hangö stad har många tomma hyresbostäder som vid behov kan ställas till förfogande, säger stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP).

Hangö stads hyreshusbolag har ett 60-tal bostäder där främst familjer kunde bo. Största delen av de lediga bostäderna finns i Jarl-fastigheten vid Långgatan.

Ljungbo
Bildtext Ljungbo är inte aktuellt som flyktingförläggning.
Bild: Yle/Minna Almark

Staden har redan i några år försökt sälja Jarl där det finns 48 bostäder. Ungefär hälften av bostäderna i huset står tomma.

Ingen lämplig fastighet för en flyktingförläggning i Hangö

Däremot finns det inte någon större fastighet i Hangö som på kort varsel kunde bli flyktingförläggning, säger Kavander.

Varken det tidigare äldreboendet Ljungbo eller försvarsmaktens gamla byggnad Mau-Mau på Högbergsgatan skulle kunna fungera som flyktingförläggning tycker Kavander.

Täktom skola
Bildtext Täktom skola används inte längre.
Bild: Yle/Minna Almark

Mau-Mau i för dåligt skick. Ljungbo används bland annat annat av medborgarinstitutet. Också orkestrar övar där.

Hangö stadsfullmäktige beslöt på tisdagen att Gamla Ljungbo intill ska säljas för rivning.

År 2009 fanns det planer på att göra Mau-Mau till en flyktingförläggning med 150 platser.

I både Täktom och Lappvik finns det tomma skolfastigheter, men de är inte tillräckligt stora för att kunna bli flyktingförläggningar.

Inget klart i Ingå

Ingå kommun har varit i kontakt med Migrationsverket gällande det tidigare äldreboendet Ingahemmet och den gamla skolfastigheten i Solberg.

Kommunen kan tänka sig att upplåta båda fastigheterna till asylsökande. Men frågan har fortfarande inte avgjorts.

Lojopolitiker diskuterar ensamma flyktingbarn

Migrationsverket har sonderat terrängen med Lojo stad för att höra om Lojo kan ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Stadsstyrelsens ordförande Irene Äyräväinen (Saml) säger att stadsstyrelsen diskuterade frågan inofficiellt i måndags (7.9).

Äyräväinen anser själv att alla kommuner måste dra sitt strå till stacken. Eftersom det kommer en stor flyktingförläggning för vuxna och för familjer till Mjölbolsta i Raseborg kunde det vara bra om Lojo erbjuder plats för ensamma barn, säger hon.

Bildtext Ensamma flyktingbarn får igen bo på Harjulinna i Sjundeå.
Bild: Yle/Veronica Montén

Var barnen kunde placeras är fortfarande oklart. Lojo stadsstyrelse fortsätter att diskutera frågan på sitt nästa möte på måndag (14.9).

Flyktingbarn till Harjulinna

I augusti blev det klart att Harjulinna i Sjundeå nu i september på nytt börjar ta emot ensamma flyktingbarn. Där ska finnas plats för åtminstone 21 barn.

Verksamheten upprätthålls av Helsingfors och Nylands distrikt vid Finlands Röda Kors.

Röda Korset har också hand om verksamheten i Mjölbolsta i Raseborg. De första flyktingarna kommer att anlända till Mjölbolsta redan nästa vecka.

Röda Korset räknar med att det om en månad kommer att finnas 400 asylsökande i Mjölbolsta. Det är Folkhälsan som äger Mjölbolsta.

Sängar för asylsökande på Mjölbolsta flyktingförläggning
Bildtext Asylsökande får bo i Mjölbolsta.
Bild: Yle/Monica Slotte

Inga andra flyktingförläggningar aktuella i Raseborg

Arne Nummenmaa som ansvarar för fastigheterna i Raseborg säger att det inte i dagens läge är aktuellt med ytterligare flyktingförläggningar i staden.

Stadens egen förvaltning kommer att fylla upp Ekåsenområdet.

Yrkesutbildaren Axxell hyr tidigare Knipnäs sjukhus i Fågelsången. Hela huvudbyggnaden där är i användning.

Knipnäs-fastigheten.
Bildtext Knipnäs gamla sjukhus i Ekenäs är i full användning. Snickeriverkstaden är tom.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Däremot har snickeriutbildningen flyttat från Knipnäs till gamla yrkisområdet i Karis. Det innebär att gårdsbyggnaden där snickeriet fanns nu är tom.

Forstisområdet inte i skick för flyktingförläggning

Inte heller det gamla forstinstitutet i Björknäs i Ekenäs är aktuellt som flyktingförläggning.

Några av de mindre byggnaderna kommer att börja rivas inom den närmaste framtiden, säger fastighetschefen Bill Anckar vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Det här huset rivs för att ge rum åt nya bostäder på Forstis-området i Bjröknäs.
Bildtext Forstisbyggnaderna ska rivas.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Huvudbyggnaden kommer eventuellt att rivas nästa år. Skogsgläntans daghem har fortfarande verksamhet på området. När det nya daghemmet vid Björknäsgatan i Ekenäs blir klart stängs daghemmet i Björknäs och kan då också rivas.

Stiftelsen för Åbo Akademi planerar bostäder på det gamla skolområdet.

Låg användningsgrad på campus i Ekenäs

Företaget Kustregionens utbildningsfastigheter har inga lokaler som skulle vara direkt lämpade som flyktingförläggning.

Verkställande direktören Joakim von Bergmann säger att användningsgraden vid campuset på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs är låg.

Det här gäller dels den gamla seminariebyggnaden där Ekenäs bibliotek tillfälligt höll till under renoveringen. Men där är duscharna och toaletterna i rätt så dåligt skick.

Seminariehuset i Ekenäs.
Bildtext Seminariebyggnaden är inte i full användning.
Bild: Yle/Börje Broberg

Kustregionens utbildningsfastigheter söker också en hyresgäst till Smakisbyggnaden där studerandena från Ekenäs gymnasium tidigare åt lunch. Här finns ett kök, men inga duschar.

von Bergmann säger att det dessutom finns en handfull studentbostäder lediga vid campuset i Ekenäs.

I Karis är elevbostäderna i full användning. Gymnastiksalen vid gamla yrkis kunde däremot eventuellt användas till inkvartering.

Församlingar i beredskap

Församlingarna är redo att ställa lokaler till förfogande om situationen är akut. Raseborgs kyrkliga samfällighet utreder möjligheten att ställa i ordning den nästan tomma prästgården i Snappertuna för flyktingar om det finns behov.


Artikeln korrigerades torsdag 10.9 kl. 05:10. Det är Gamla Ljungbo intill som ska säljas för rivning och inte själva Ljungbo.