Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Docventure för flyktingar börjar i dag

Från 2015
Uppdaterad 09.09.2015 16:38.
Flyktingprojekt Startup Refugee
Bild: Yle

Docventure för flyktingar börjar i dag (9.9. 2015).

Projektet Docventure för flyktingar har inletts. Det handlar om ett uppstartsprojekt som innefattar startpeng för flyktingar och som samtidigt utmanar alla finländska företag.

De forna småföretagarna, Docventures- och Madventures-duon Riku Rantala och Tunna Milonoff, som står bakom projektet vill utforska den kapacitet som finns hos asylsökande och flyktingar, och erbjuda dem en bra start i den nya tillvaron i Finland.

Rantala konstaterar att den yrkeskunskap och företagarerfarenhet som invandrare besitter är en rikedom som kan hjälpa vårt samhälle att blomstra.

Rantalas och Milonoffs projekt Startup Refugees inbegriper företagare och andra yrkeskunniga. Övriga deltagare i projektet är Inrikesministeriet, Slush, Invandrarverket, Stiftelsen Me, Supercell, Diakonissanstalten, Demos Helsinki, Mottagningscentralen i Krämertskog och Gimmeyawallet Productions.

Kartlägger yrkeskunskap, erfarenheter och idéer

Startup Refugees kartlägger yrkeskunskap, företagarerfarenhet och företagsidéer och kan också ge en startpeng för de bästa idéerna. Ett mikroföretag kan till exempel syssla med lagstadgade uppgifter - kost och logi – på mottagningscentraler.

Med hjälp av en startpeng kan de personer som söker asyl stimuleras att satsa på företagsamhet och därmed integreras i samhället. Avsikten är att verksamheten sedan kan utvecklas vidare.

"Invandrare och finländare kan se saker på olika sätt"

Många framgångsrika företag i Finland har sitt ursprung i invandrare och deras sätt att tänka på ett annorlunda sätt. Man kan ju också komma ihåg att till exempel Apples vd Steve Jobs var en andra generationens invandrare från Syrien. Invandring är hjärnimport. Vi vill ta vara på det andliga kapital som invandrare för med sig och kombinera det med det entreprenörskap man hittar i Finland - och sålunda få Finland på fötter. Få människor vet ens att en asylsökande person i Finland har rätt att efter tre månader få arbeta. Här finns en potential, anser Riku Rantala.

Den avgörande frågan är vad de personer som beviljas asyl kommer att göra här i Finland, konstaterar Tunna Milonoff. Kommer de att hamna i samhällets utkant eller kommer de att hjälpa oss att bygga upp en gemensam välfärd? De som kommer till Finland har en brokig bakgrund men många av dem har säkert varit entreprenörer och företagare i sitt hemland. De kan ha tankar, idéer, kunskap och förståelse för olika kulturer och länder – av ett sådant slag som inte finns i Finland.

Docventures program Startup Refugee:

1. Startpeng
Ansökan om startpeng kan göras från och med 9.9. 2015. Pengen är 32,80 euro per dag. Vem som helst som har registrerats som asylsökande med rätt att jobba i Finland kan ansöka om pengen.

2. Företagsfadder
Finländska företag uppmanas att bli företagsfaddrar och bidra med en startpeng. En sponsoranmälan kan göras på startuprefugees.com

3. Förtagsverkstad
Affärsmän bjuds in för att leda arbetsprojekt och arbetsverkstäder på mottagningscentralerna. Stödmottagarens eget mikroföretag stöds i entreprenörsverkstäder och via nätverk.