Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Medling i tid - i stället för kronisk konflikt

Från 2015
Uppdaterad 19.02.2016 12:06.
man och kvinna med barn diskuterar med #inödochlust-stämpel
Bild: Yle/ Marcus Rosenlund

I nio av tio fall lyckas föräldrarna komma överens om hur vårdnad, pengar och umgänge med barnen delas upp efter skilsmässan. Ändå dyker varje år runt 2 000 vårdnadstvister upp i tingsrätterna och mer än hälften av dem är upprepade tvister. En del utvecklas till kroniska konflikter, vilket ofta leder till att också barnen mår illa.

Den nya socialvårdslagen förutsätter från och med 1 april 2015 att kommunerna aktivt erbjuder medlingshjälp till par som planerar eller har genomgått en skilsmässa. Målet är inte nödvändigtvis att få föräldrarna att dra tillbaka sin skilsmässa utan snarare att ge dem nycklar till att lösa sina konflikter innan det är för sent.

– Tidigare dök problemen upp först via barnskyddet och då var läget i familjen redan kritiskt. Nu förpliktigas kommunerna att aktivt styra föräldrarna till medling redan innan tvisten dyker upp via barnskyddet eller går vidare till domstol, berättar regeringsråd Lotta Hämeen-Anttila vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Medling både i kommun och domstol

Enligt ministeriets planer ska medlingen i framtiden ge inbesparingar. I fjol infördes möjligheten till kommunal medling i tingsrätten, och de preliminära siffrorna pekar på en önskad effekt. Nu vill man ändå gå steget längre och införa medling redan innan läget blir så inflammerat att man går till domstol.

– Man kan helt krasst säga att medling lönar sig ekonomiskt. Ju längre kriserna dras ut och ju fler sakkunniga som behövs, desto dyrare blir det för samhället. Det blir också dyrt om barnen mår illa, säger Hämeen-Anttila.

"Fiffiga söker hjälp"

Christel Klemets är en av medlarna vid Borgå social- och hälsovårdstjänster. Hon hoppas att man genom tidiga insatser kan hjälpa familjer i kris.

– Fastän föräldrarna inte skulle kunna lösa alla de frågor de vill få ett avtal om, så tycker jag att vi har lyckats om vi får ett litet frö att gro så att de ens lyckas med en bråkdel och hittar en modell för att i fortsättningen lösa konflikter, säger Klemets.

Gymföretagaren Yvonne Lönnberg skilde sig för sju år sedan när barnen var 17 och 20 år.

Yvonne Lönnberg
Bildtext Yvonne Lönnberg.
Bild: Ann-Charlotte Åkerholm / Yle

– Jag upplevde att min man blev kvar på stationen medan mitt tåg gick vidare, berättar Lönnberg.

Det tog en lång tid för henne innan beslutet om skilsmässa hade mognat. Lönnberg sökte hjälp hos församlingen, talade med sin man och till slut kallade de samman hela familjen och berättade om skilsmässan. Det yngre barnet, som ännu bodde kvar hemma, valde att bo kvar med sin mamma men hålla regelbunden kontakt med sin pappa.

I Lönnbergs fall blev det ingen vårdnadstvist men hon rekommenderar att alla som ligger i skilsmässa ska ta emot hjälp av en tredje part.

– Det är viktigt att det finns någon som inte tillhör familjen eller vänner, för man kan inte se neutralt på saker och ting om man står för nära, säger Lönnberg med eftertryck.

Hon hoppas att också föräldrar med svåra skilsmässor modigt ska ta emot medlingshjälp.

– Fiffiga människor söker hjälp, dumma tror att de klarar sig utan, säger Lönnberg och skrattar.

#inödochlust?