Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stort beslut i Lovisafullmäktige - Sågudden är såld

Från 2015
Uppdaterad 13.01.2016 10:41.
Stadsfullmäktige i Lovisa
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Företaget Optirak får köpa Sågudden i Lovisa för 1,3 miljoner. Det beslöt stadsfullmäktige efter en två timmar lång diskussion på onsdag kväll.

Sågudden i Lovisa.
Bildtext Vinterutsikt från Sågudden.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Frågan om Sågudden är en långkörare inom Lovisapolitiken. Tidigare planer för området har inte blivit av och fullmäktige beslutade om en detaljplan för området redan för drygt tio år sedan.

Nu har Lovisa stad igen förhandlat om Sågudden i två år.

Köpare är företaget Optirak, som har planer på att bygga flervåningshus, radhus och en badinrättning på området.

Marken på Sågudden är förorenad och kräver en sanering på ungefär 4,5 miljoner euro – en kostnad som köparen ska stå för.

Oro för hur det går

– Det finns en viss oro för hur det ska sluta. Dels handlar det om huruvida Optirak är tillräckligt stort för att ro projektet i land, dels om kostnaderna för saneringen av marken landar i famnen på staden om det blir för dyrt för företaget, sa Patrik Stenvall (SFP).

En stor majoritet av SFP:s fullmäktigegrupp ansåg att ett beslut om försäljning inte borde skjutas upp längre.

Gruppen ansåg det också viktigt att försäljningen inte är definitiv om stadsstyrelsen av någon orsak anser att man inte kan underteckna köpebrevet.

För många oklara detaljer

SDP:s gruppordförande Pertti Lohenoja lämnade in ett motförslag om att ärendet skulle remitteras till ny beredning. Han fick understöd av Eeva Holmström (SDP).

– Vi hoppas säkert alla på att de fina planerna förverkligas, men många saker ligger ännu i mörker och jag vill gärna veta vad jag beslutar om, sa Lohenoja.

Han hänvisade bland annat till tre separata avtal som måste göras upp i anslutning till köpebrevet. De var ännu inte klara och fullmäktige kunde inte ta ställning till dem.

Lohenoja oroade sig också för att det kan ske vissa förändringar i avtalen efter att beslutet redan är fattat. Stadsdirektör Olavi Kaleva konstaterade att eventuella små förändringar inte blir avgörande.

Kan det bli för dyrt?

Fullmäktigeledamot Armi Lindell (VF) i Lovisa
Bildtext Armi Lindell.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Många i salen undrade hur det går om det visar sig bli för dyrt för Optirak att sanera den förorenade marken på Sågudden.

– Finns det någon uppskattning på hur sannolik och hur stor risken är att projektet faller i samband med saneringen och Optirak går i konkurs för att det blir för dyrt? undrade Armi Lindell (VF).

Hon påpekade att Lovisa stad kan råka ut för en räkning på mer än 15 miljoner om det skulle hända.

Petra Paakkanen (SFP) undrade om staden kan få Sågudden tillbaka om saneringen inte blir av, eftersom det ligger i Lovisas intresse att området utvecklas.

Någon måste göra något på Sågudden

Olavi Kaleva.
Bildtext Arkivbild av Olavi Kaleva.
Bild: YLE/ Bettina Aspfors

Stadsdirektör Olavi Kaleva konstaterade att alla projekt för med sig mindre eller större risker.

– Någon måste göra något där, vare sig det är staden eller Optirak. Om vi skulle använda Sågudden som friluftsområde måste marken ändå saneras och då betalar Lovisa stad, sa Kaleva.

– Det ligger också i köparens intresse att sanera eftersom området annars inte kan användas.

Beslutsångest och förtroende

Många fullmäktigeledamöter talade om vikten i att faktiskt fatta ett beslut i frågan och menade att det ger negativa signaler om Lovisa stad om man väljer att skjuta upp frågan än en gång.

– Fullmäktige borde nu göra ett beslut om huruvida vi ska utveckla staden eller inte göra något alls och låta Lovisa bli en spökstad, sa Janne Lepola (Saml).

Tom Liljestrand (SFP) var inne på samma linje och konstaterade att många fullmäktigeledamöter verkar ha drabbats av beslutsångest.

Han menade också att det sedan är stadsstyrelsens uppgift att se till att försäljningen är gynnsam för staden.

Thérèse Meriheinä (SFP) fortsatte i sin tur med att säga att det egentligen handlar om förtroendeångest gentemot de ledamöter fullmäktige själv valt till stadsstyrelsen.

De mindre partierna är utanför

mia heijnsbroek-wirén
Bildtext Arkivbild av Mia Heijnsbroek-Wirén.
Bild: Yle/Berislav Jurisic

I diskussionen kom det också fram en oro hos de mindre partierna som inte har några representanter i stadsstyrelsen. Styrelsens möten är nämligen hemliga, och styrelseledamöterna har inte kunnat yppa alla detaljer.

För många ledamöter var alltså informationen innan fullmäktigemötet helt ny.

– Vi kan informera gruppordförandena i de mindre partierna, men alla avtal och affärer kan inte behandlas av hela fullmäktige, sa stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Av fullmäktige önskade Heijnsbroek-Wirén förtroende för stadsstyrelsen och mod att fatta beslut. Hon konstaterade också att det hör till beslutsfattarnas ansvar att utveckla staden.

Efter en två timmar lång diskussion röstade en majoritet av fullmäktige till sist för en försäljning av Sågudden. Härefter är det stadsstyrelsen som ser till att köpebrevet undertecknas och att alla detaljer är i skick.

Rösterna i fullmäktige föll 44–12. Tre ledamöter röstade blankt.