Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Budgetkommentarer: Oenighet om köpkraften

Från 2015
Grekisk slant på ett bord.

Skattebetalarnas centralförbund bedömer att regeringens skattebeslut inte ändrar den inhemska köpkraften nämnvärt. Konsumentförbundet är av annan åsikt och säger att köpkraften sjunker klart.

Nettoköpkraften blir ungefär den samma som i år. Medelinkomsttagarnas köpkraft förbättras med i genomsnitt 0,2 procent medan höginkomsttagarnas köpkraft försämras, säger Skattebetalarnas centralförbund.

Förbundet har räknat ut skattegraden för olika inkomstgrupper 2016 jämfört med 2015:

  • Månadsinkomst 2171 euro 23,4 procent (-0,4 procentenheter)
  • Månadsinkomst 3256 euro 31,0 procent (-0,2 procentenheter)
  • Månadsinkomst 8684 euro 45,8 procent (+0,6 procentenheter)

Förbundet betecknar det som ett skönhetsfel att progressionen skärps.

Privat konsumtion drivkraft för tillväxten

Konsumentförbundet tolkar regeringens skattebeslut annorlunda och säger att de klart sänker konsumenternas köpkraft. Förbundet anger dock inga siffror.

- Hushållens konsumtion är en betydande del av landets BNP och en av de viktigaste källorna för efterfrågan. Då exporten haltar blir den privata konsumtionens andel av tillväxten allt viktigare, säger Konsumentförnbundet.

Förbundet påpekar att hushållens disponibla inkomst minskade reellt med 1,2 procent i fjol.

- Konsumentförbundet förutsätter att regeringen ser till att konsumenternas köpkraft tryggas.

SDP: Regeringen saknar mod

- Regeringens beslut att justera skatterna är otillräckligt och symboliskt, säger den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman.

Enligt honom saknar regeringen mod att göra ingrepp i de egna bakgrundskrafternas förmåner.

Dessutom genomför regeringen historiskt omfattande nedskärningar utbildningen. SDP är därför tvunget att lämna in en interpellation om detta, säger Lindtman.

"Nästan 10 000 arbetsplatser hotade i utbildningen"

Lärarfacket OAJ är upprört över nedskärningarna i utbildningen och säger att 9 500 arbetsplatser är hotade.

- Regeringen säger sig vilja förbättra sysselsättningen, men har regeringen kommit att tänka på att även lärarjobbet är ett jobb, frågar sig OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Enligt OAJ kommer Finland nu att lämna de storartade lärdomsresultaten och jämlikheten i utbildningen bakom sig.