Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ljus i ändan av tunneln för Strömfors Electric

Från 2015
Uppdaterad 11.09.2015 08:08.
Skylt utanför Schneider electric i Strömfors.
Bild: Yle / Hanna Othman

Strömfors Electrics gamla fabrikslokal kan komma till användning igen. Också de flesta uppsagda har hittat nytt jobb eller deltar i stödverksamhet.

Den fabriksfastighet som Strömfors Electric verkade i kan komma till användning igen.

Fabriken i Lovisa stängdes i somras och efter det har man jobbat på att hitta någon som kan ta över byggnaderna.

Nu kan Lovisa stads utvecklingsdirektör Sten Frondén avslöja att en lösning är mycket nära.

- Det finns ett föravtal med en investerare om att köpa upp de gamla hallarna.

Köpebrevet är inte gjort men enligt de uppgifter som Frondén fick för några veckor sedan borde det ske i början av september.

Fastigheten delas upp

Helheten är 17 000 kvadratmeter stor och omfattar en industrihall samt kontorslokaler. Det är inte särskilt många aktörer som är intresserade av så stora fastigheter.

- Nu när finns det en investerare som är beredd att dela upp den på flera företag, så finns det större möjligheter att få ersättande verksamhet i lokalerna, berättar Sten Frondén.

Intressenter svåra att hitta

Fredrik Pressler är direktör för företagstjänster vid Posintra och har ansvar för operativt kommunsamarbete. Han bekräftar att investerare och företag är intresserade av att etablera sig i Strömfors.

Stora, tomma lokaler i en liten region är en utmaning för den som ska hitta ersättande verksamhet för dem.

- Om man tittar mot Kymmenedalen så finns det ju redan från tidigare en massa lokaler som har stått tomma länge. Det är inte direkt lätt att hitta någon som behöver sådana.

Posintra har bytt infallsvinkel.

- Vi har tittat på hur fastigheten kan stöda verksamheten i Strömfors. Den här vägen har vi hittat företag som inte direkt söker lokaler utan olika verksamhetsformer som kan förverkligas i Strömfors. Det har lett till diskussion med investerare och den möjliga köparen.

Filmindustri eller logistik?

Strömfors starka sida är läget, med goda förbindelser i södra Finland.

Fredrik Pressler kan tänka sig att verksamhet kring förbindelser och logistik skulle platsa väl i den gamla fabriken. Även turism och natur eller skapande branschen och filmindustrin kunde hitta sin hemvist i Strömfors.

Det stabila politiska läget i Finland och Skandinavien kunde enligt Pressler locka internationella aktörer.

Framtiden ljusnar för de uppsagda

Majoriteten av de före detta anställda vid Strömfors Electric har hittat jobb eller letar aktivt.

Arbetet med dem fortsätter fortfarande, berättar Fredrik Pressler, direktör för företagstjänster vid Posintra med ansvar för operativt kommunsamarbete.

Pressler berättar att de uppsagda har varit mycket aktiva.

- Det är endast mycket få som är utanför systemet. En stor del har fått nya jobb och man kan säga att alla de resterande finns med i stödverksamheten på något sätt.

Posintras och Lovisa stads stödverksamhet för de uppsagda pågår till årsskiftet.