Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbos tekniska direktör: "Arbetsklimatet har blivit bättre"

Från 2015
Uppdaterad 19.04.2017 10:37.
Sockengården i Sibbo och blommor i september
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Sibbos tekniska direktör Ilari Myllyvirta kommenterar nu de problem inom tekniska sektorn som Yle Östnyland har lyft fram. En del arbetstagare har bland annat vittnat om dåligt arbetsklimat.

Den här veckan har Yle Östnyland uppmärksammat den tekniska sektorn i Sibbo. Lokalförvaltningen har brutit mot kommunens interna regler för upphandlingar, och en del av personalen inom tekniska sektorn vittnar om ett dåligt arbetsklimat och brist på ledarskap.

Tidigare i veckan försökte vi nå den tekniska direktören Ilari Myllyvirta för en kommentar utan att lyckas.

När Yle Östnylands reporter på fredagen får tag på Myllyvirta förklarar han att han är ganska upptagen med möten just nu. Kommunen bereder budgeten och planerar för ett år framåt. Han kommenterar ändå läget inom tekniska sektorn.

– Under de ungefär två åren som jag har jobbat som teknisk direktör har ledarskapet varit ett av våra centrala utvecklingsområden, säger Myllyvirta.

"Arbetsklimatet har inte försämrats"

De problem och bekymmer som har kommit till min kännedom har klarats upp. Men det kan förstås finnas saker jag inte exakt känner till.

― Ilari Myllyvirta

Man har också jobbat med att utveckla andra saker inom den tekniska sektorn. Myllyvirta påpekar att arbetsklimatet inte har försämrats trots de stora förändringarna. Det enligt enkäter kommunen utfört bland personalen.

Han medger ändå att arbetsklimatet troligtvis varierar tidvis.

– De problem och bekymmer som har kommit till min kännedom har klarats upp, men det kan förstås finnas saker som jag inte exakt känner till.

Öppenhet och respekt utgångspunkten

Anställda Yle Östnyland har talat med vittnar om ett dåligt arbetsklimat, mobbning, problem med personkemin och brist på ledarskap inom den tekniska sektorn. Myllyvirta säger att kommunens interna enkäter visar att arbetsklimatet har blivit bättre sedan han tillträdde som teknisk direktör.

Det utvecklingsarbete som redan har gjorts har tydligt lett till att Sibbos centrala värden – öppenhet, påhittighet och serviceinriktning – uppnås bättre.

– Utgångspunkten för ledarskapet inom tekniska sektorn är öppenhet och respekt för andra människor. Men det kan såklart vara möjligt att någon ser annorlunda på saken, säger Myllyvirta.

Du sa att de problem du fått höra om har klarats upp. Vad har ni gjort helt konkret?

– Varje gång det blir problem går vi igenom saken tillsammans med de berörda personerna, försöker reda ut vad problemen beror på och fundera på alternativa lösningar.

Myllyvirta kan inte kommentera specifika fall. Han säger ändå att mobbningsliknande fall eller problem som har att göra med respekt och att frysa ut folk har behandlats mer bland cheferna än bland arbetstagarna.

Betyder det att arbetstagare har upplevt att de blivit mobbade av cheferna eller att cheferna har haft problem med varandra?

– Cheferna har inte varit misstänkta för att ha mobbat arbetstagare.

Träffar arbetstagare och chefer ofta

Jag har kontakt med enhetscheferna åtminstone två gånger i veckan och med de närmaste cheferna varje vecka. Jag har också för vana att hälsa på arbetstagarna och växla några ord med dem.

― Ilari Myllyvirta

Yle Östnylands reporter frågar också hur ofta Myllyvirta hinner träffa personalen inom den tekniska sektorn, speciellt nu under hösten då han har mycket att göra.

Han säger att hierarkin är sådan att han själv leder tekniska sektorn. Därefter kommer enhetscheferna, de närmaste cheferna och sedan arbetstagarna.

– Jag har kontakt med enhetscheferna åtminstone två gånger i veckan och med de närmaste cheferna varje vecka. Arbetstagarna ser jag till och med väldigt ofta eftersom jag har för vana att hälsa på dem och växla några ord.

De arbetstagare som främst rör sig ute på fältet träffar Myllyvirta däremot rätt sällan, eftersom de ibland kan befinna sig många kilometer från hans egen arbetsplats.

Däremot borde de närmaste cheferna och enhetscheferna träffa dem oftare, eftersom det är deras uttryckliga arbetsuppgift.

Sibbo kommun ser också över upphandlingarna just nu. Vad är läget där?

– Så vitt jag förstår det har ingen hittat några olagligheter vad gäller upphandlingarna. Det är klart att det finns brister men det finns det i alla kommuner.

Myllyvirta menar att det egentligen handlar om att upphandlingarna inom Lokalförvaltningen är en del av tekniska sektorns utvecklingsåtgärder.

"Finns mycket att förbättra"

Där finns såklart mycket att förbättra (vad gäller upphandlingarna), liksom med allt annat. Alla förbättringar kan inte göras över en natt, men vi går åt rätt håll.

― Ilari Myllyvirta

Kommundirektör Mikael Grannas konstaterade tidigare i veckan att det inte handlar om olagligheter, utan snarare om att Lokalförvaltningen inte har följt kommunens interna regler vid upphandlingar.

De reglerna är strängare än vad lagen kräver.

– Just så är det, säger Myllyvirta. Där finns såklart mycket att förbättra, liksom med allt annat. Alla förbättringar kan inte göras över en natt, men vi går åt rätt håll och det är viktigt.

Cheferna går ledarskapsutbildning

Han säger att man inte kommer att vänta med åtgärderna, utan i stället gå framåt så snabbt som resurserna tillåter.

Vad gäller upphandlingarna har man inom tekniska sektorn skridit till åtgärder redan i början av det här året. Hur man sköter upphandlingarna ska utvecklas inom alla enheter.

– För ledarskapets del kan jag ännu konstatera att alla enhetschefer från början av året går en specialyrkesutbildning inom ledarskap. På den punkten uppskattar jag att vi går framåt snabbare än vad som egentligen är möjligt, säger Myllyvirta.