Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Två skolor färre i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 16.09.2015 19:19.
Vestersundsby skola i Jakobstad.
Bildtext Vestersundsby skola i Jakobstad.

Bonäs och Vestersundsby blir en skola och språkbadet får en helt ny skola. Det är förslaget i skolreformen i Jakobstad.

Arbetsgruppens förslag tas upp i bildningsnämnden på tisdag kväll.

Bonäs och Vestersundsby blir en

De svenska skolorna i de västra stadsdelarna, Bonäs och Vestersundsby, slås ihop till en skola. Planeringen av den gemensamma skolan inleds år 2017 och skolan inleder sin verksamhet i augusti 2019.

Itälä, Ruusulehto och Länsinummi omorganiseras till två skolor från och med höstterminen 2018. Det står inte svart på vitt vilken av skolorna som ska stängas.

Dock verkar det som att Länsinummi är den enda av de tre som går säker.

Den föreslagna modellen innehåller årskurserna 0-5 i alla "lågstadier" och årskurs 6-9 i högstadiet. Den finskspråkiga sidan får således samma modell som redan finns på den svenska sidan.

Eleverna i årskurs 6 på den finska sidan flyttar till Etelänummi från och med höstterminen 2017.

Ny språkbadsskola

Gymnasierna fortsätter tillsammans.

Språkbadsskolan planeras och byggs 2016-2017 och ett daghem byggs i anslutning till skolan.

Bildningsdirektör Jan Levander föreslår att nämnden skickar modellen på utlåtande till svenskspråkiga- och finskspråkiga skolsektionen.

Hem- och skola föreningarna inbjuds till en informationsträff under hösten.

Uppdatering: Meningen: "Eleverna från Ruusulehto flyttas till Länsinummi och Itälä" har tagits bort. Den tolkningen gjordes eftersom rapporten innehöll en bild av det framtida skolnätet där det gick pilar från Ruusulehto till Länsinummi och Itälä. Men rapporten har uppdaterats så att det nu också går en pil till Ruusulehto. Enligt bildningsdirektör Jan Levander hade tekniska bekymmer förvrängt bilden i den första versionen av rapporten.