Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svårt att få plats på skyddshem - behovet stort

Från 2015
Yle Nyheter TV-nytt: Svårt att få plats på skyddshem - Spela upp på Arenan

Allt fler söker sig till ett skyddshem när det egna hemmet är otryggt eller farligt. Det har gjort att skyddshemmen är överfulla, speciellt i huvudstadsregionen och andra större städer.

I fjol var skyddshemmen räddningen för 1 100 kvinnor, 1 200 barn och 55 män i Finland. I år är behovet ungefär det samma, men redan har 130 blivit utan hjälp eftersom alla platser varit upptagna.

Vågar prata om våld inom familjen

Att allt fler utsatta söker hjälp till skyddshem beror på flera saker. Dels har kunskapen ökat. Man vet att det finns hjälp att få.

Innan skyddshemmen fick statlig finansiering hade en del skyddshem en dygnsavgift på cirka 30 euro. Den har nu slopats.

Numera måste man inte bo i samma kommun som skyddshemmet finns i. Det här gör att skyddshemmen alltid kan erbjuda klienter en plats i en annan stad. Men alla har inte möjlighet att flytta bort, och därför måste det finnas fler platser i speciellt huvudstadsregionen. Det säger Riitta Särkelä som är generalsekreterare på Förbundet för mödra- och skyddshem.

- Vi vet att de som lever i en våldsam situation inte har kraft att förändra sin situation själva. De måste ofta få stöd från proffs.

Antalet platser har minskat, inte ökat

Summan som tilldelas landets skyddshem under år 2015 är 11,3 miljoner euro. På Institutionen för hälsa och välfärd, THL, säger man att summan baseras på skyddshemmens tidigare kostnader.

Styrelseordförande i Förbundet för mödra- och skyddshem Tuula Haatainen säger att stödet borde ges på basis av skyddshemmens behov och inte bestämmas ett år i förväg.

I våras kunde landets skyddshem ansöka om understöd, men bara 19 av 25 beviljades stöd. Det betyder att det finns färre skyddshemsplatser är tidigare.

Samma summa är beräknad även för år 2016.

Våld mot kvinnor motverkas med konvention

Europarådets Istanbulkonvention, som är en omfattande internationell överenskommelse i kampen mot våld mot kvinnor och våld i hemmet trädde i kraft i Finland i augusti.

Enligt konventionen bör ett land som Finland ha 500 skyddsplatser. Nu finns det plats för 114 familjer. Och av dem finns cirka 20 i huvudstadsregionen.

Diskussion om artikeln