Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fuktskadad skola kan tas i bruk igen

Från 2015
Uppdaterad 16.09.2015 10:17.
Ristikari skola som tidigare huserade språkbadet i Jakobstad är nu stängd.
Bildtext Ristikari skola stängdes på grund av fuktskador.

Ristikari skola har igen dykt upp som en framtida språkbadsskola i Jakobstad. I dag står skolan tom och är i dåligt skick. Bildningsnämnden vill nu höra vad svenska och finska skolsektionen säger.

Bildningsdirektör Jan Levander säger att han talat för ett nybygge där gamla Pursisalmi skola finns i dag. Pursisalmi är utdömd av hälsovårdsmyndigheterna och får inte användas längre än ett år.

Men bildningsnämnden är bekymrad över att gamla Ristikari skola står tom. När språkbadet fanns där råkade också det huset ut för samma öde som den fastighet som skolan finns i nu.

Nu vill nämnden veta om det finns någon möjlighet att på nytt ta Ristikarifastigheten i skolbruk, eller om det ändå är bättre med ett nybygge.

Renovera och bygga nytt

Här drar man en parallell till gymnasiet, det vill säga att man skulle renovera den gamla delen av Ristikari och bygga till de utrymmen som behövs.

Var eleverna i språkbadsskolan ska placeras i väntan på ett nybygge eller en renovering av Ristikari är inte helt klart i dag.

- Troligen kan Länsisummi skola ta ett antal klasser, men jag är rädd för att vi hamnar att skaffa baracker i något skede, säger Levander.

Bildningsnämden har sitt nästa möte den 8 oktober och då ska sektionernas utlåtande finnas till hands.

- Jag hoppas vi har en ny språkbadsskola om två år, säger Levander.

Inget beslut om skolstängningar

I övrigt omfattade nämnden i stora drag den rapport som en arbetsgrupp gjort om skolnätet.

Nämnden tog inte heller ställning till om Vestersundsby och Bonäs skola ska slås samman, eller om Ruusulehto skola ska stängas. Också här vill man höra vad sektionerna säger.