Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånare protesterar mot Tasträskplaner i Sibbo

Från 2015
Bryggan vid Tasträsk i Söderkulla.
Bildtext Grundträsket finns ett stenkast från Tasträsket i Söderkulla, Sibbo (Arkivbild).
Bild: Yle / Hanna Othman

Både rekreationsområdet Stenkulla och området kring Grundträsk förstörs om Sibbo kommun går in för detaljplanen Tasträsk IV.

Det anser invånare i området, som nu vill uppmärksamma kommunen bland annat på att Grundträsk är en ekologiskt viktig helhet.

Invånarna hänvisar bland annat till en publikation om regionalt värdefulla naturmiljöer utgiven av Östra Nylands förbund år 2010. Där påpekas att Grundträsk-området bör bevaras obebyggt.

Dessutom hänvisar invånarna till en trafikutredning publicerad år 2014, där området kring Grundträsk är obebyggt.

Invånarna anser att det är svårt att förstå att Sibbo kommun - trots tidigare planer och undersökningar - nu ser området Tasträsk IV som ett framtida bostadsområde.

De kräver att området ska bibehållas i nuvarande naturnära skick och att kommunen i framtiden bättre ska beakta naturvärden och gå in för en miljövänligare planering.