Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hälsovården blir dyrare än väntat i Borgå

Uppdaterad 16.09.2015 15:20.
Vy över gamla stan.

Social- och hälsovården samt bildningen i Borgå ser ut att överskrida sin budget i år. Dessutom har stadens utgifter hittills ökat och inkomster minskat överlag.

Hittills i år har Borgå stads ekonomi utvecklats ungefär så som man trodde i budgeten. Det visar en uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet som precis blivit klar.

Stadens utgifter har ändå ökat med 200 000 euro och inkomsterna minskat med 1 miljon euro om man jämför med förra året.

Dyr specialsjukvård

Bland annat ser social- och hälsovården ut att bli cirka 1,9 miljoner euro dyrare än beräknat.

Kostnaderna för specialsjukvården ser ut att bli 2,5 miljoner större än vad staden har budgeterat.

– Vi väntar ännu på ett förtydligande kring specialsjukvårdens prognos av HNS. Vi vill veta vad kostnadsutvecklingen beror på när vi använder färre av HNS tjänster och priserna har sjunkit, säger social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

Också bildningssektorn kommer antagligen att gå över sin budget med 300 000 euro.

Skatteinkomsterna ökar långsamt

Borgå har fått in 150 miljoner euro i skatt under årets första månader. Skatteinkomsterna har alltså ökat med 4 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol.

Kommunalskatteintäkterna har ökat med 3,1 procent.

– Vi höjde ändå kommunalskattesatsen med 0,5 procentenheter i år. Det betyder att höjningen har varit mindre än förväntat, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Mindre statsandelar syns i Borgå

Samfundsskatterna har utvecklats bättre än förväntat, men de kommer antagligen ändå att minska påtagligt i redovisningarna åren 2016 och 2017.

– Nedskärningarna i kommunernas statsandelar har börjat synas också i Borgå. Statsandelarna är ungefär 2 miljoner euro mindre än i fjol. Sammanlagt kommer det att vara ungefär 3 miljoner mindre i år, säger Vaniala.

En uppföljningsrapport för stadens ekonomi och verksamhet presenteras för stadsfullmäktige två gånger per år. Den första baserar sig på uppgifter från april och den andra från september.

Rapporten för hela året görs upp i mars månad och är samtidigt ett bokslut och en verksamhetsberättelse.