Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Psykpatienter flyttas till öppen vård

Från 2015
Ingången till ett av husen vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet i Roparnäs i Vasa. Här inne startade en patient en brand, den manlige patienten avled som följd.
Bildtext Arkivbild. Centralsjukhusets psykiatriska enhet i Roparnäs i Vasa.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

En stor del av patienterna på Roparnäs sjukhus kan flyttas till öppenvården. Det anser psykiatriska delegationen vid Vasa centralsjukhus.

Av 200 patienter på rehabiliteringspolikliniken kan 140 flyttas till öppen- eller primärvården, räknar delegationen med.

- Hälften behöver bara glesa stödtjänster, 15 kommer enbart för att få injektioner. Det är egentligen 60 av dem som klart behöver intensivvård, säger delegationens ordförande Per Hellman (SDP).

Sparar miljonbelopp

Bakgrunden är att psykiatrin inom Vasa sjukvårdsdistrikt ska spara en miljon euro nästa år.

Hellman säger att man kan spara stora summor genom att överföra patienter till öppenvården. Verksamheten vid till exempel rehabiliteringspolikliniken kostade 1,1 miljoner under årets första sex månader.

Ytterligare inbesparingar kommer via terapipolikliniken. Hälften av patienterna där behöver inte heller specialsjukvård, anser delegationen.

- Vården har utvecklats och nya vårdmetoder och terapiformer ger bättre resultat, säger Per Hellman om vad som är orsaken till att man plötsligt kan flytta så många patienter till öppenvården.

Känns det alltså okej att göra så här?
- Ja, vi satsar målmedvetet på öppenvården och primärvården. Men som kommunalpolitiker ser jag samtidigt att vi inte får skära ner i verksamheten dit det är låg tröskel. Den måste bli kvar, säger Hellman.

Han räknar med att till exempel Vasa måste höja skatteprocenten för att klara utgifterna. Flytten från specialvård till primärvård innebär att kostnader överförs från sjukvårdsdistriktet till kommunerna. Främst Vasa, eftersom många patienter kommer därifrån.

Utbildningspengar krymper

Totalt sju bäddplatser kommer också att försvinna från avdelning 5 inom psykvården.

- Men det blir inga samarbetsförhandlingar bland personalen, utan en del vakanser förblir obesatta, säger Hellman.

Dessutom ryker 250 000 av personalens utbildningspengar nästa år. Kvar blir 350 000 så att de anställda kan avsluta en påbörjad utbildning inom kognitiv beteendeterapi.

Sjukvårdsdistriktet har förbundit sig till inbesparingar på totalt 5,4 miljoner i budgeten för 2016.