Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen muddring av Lappfjärds å

Från 2015
Uppdaterad 17.09.2015 06:07.
Lappfjärds å
Bildtext Staden ville gräva bort en holme i ån.
Bild: Yle/Roger Källman

Att muddra eller spränga i Lappfjärds å kan vara illa för fiskbeståndet. Det säger NTM-centralens fiskeriexperter. Tvärtom, säger disponent Paavo Rantala på Kristinestads-Storå fiskeområde.

Paavo Rantala anser att levnadsmöjligheterna för fisken rentav kan förbättras om ån rensas och vattenflödet blir bättre. Också vägmästare Niklas Brandt i Kristinestad tycker att det låter sunt.

- Det var det vettigaste jag har hört på länge. Jag håller med Paavo Rantala om att det gynnar fisken om vattenflödet och syresättningen i vattnet blir bättre, säger Brandt.

Enheten för vattenresurser på NTM-centralen hade förordat Kristinestads stads ansökan om att spränga ett berg i ån, samt att gräva bort en holme.

Bägge är element som bromsar vattenflödet och kan orsaka översvämningar vid riklig nederbörd eller islossning.

Minst skada på sommaren

Den bästa tiden att rensa, muddra och spränga i ån är när vattnet är som lägst, det vill säga under sommaren.

- På sensommaren gör man minst skada. Det är ingen fisk som stiger upp den tiden, säger Brandt.

Men nu har det tåget gått. Fiskeriexperternas utlåtande, där de anser att muddringstillstånd inte ska beviljas, kom i slutet av augusti.

- Vi får chansa och hoppas att det inte blir några höst- och våröversvämningar, säger Brandt.

Skyndsamma åtgärder

En paragraf i vattenlagen (18 kapitlet, fjärde paragrafen) säger att man i brådskande fall både kan ta beslut och verkställa beslut om att förhindra fara eller skada vid till exempel översvämning, ras eller andra omständigheter.

Hur har man tagit hänsyn till den här paragrafen när det gäller omständigheterna i Lappfjärds å?

- Den paragrafen har vi inte diskuterat. Det är de berörda myndigheterna som bör beakta det, säger Kaj Suomela, överdirektör på Österbottens NTM-central.

- När det gäller översvämningar är det södra Österbottens NTM-central som tar ställning och fisket och regionförvaltningsverket och så vidare. Det vi kan göra är att göra procedurerna smidigare och försöka sammanjämka de här åsikterna, säger Suomela.

Nu inleds nästa steg i de förebyggande åtgärderna för att förhindra översvämning i Lappfjärds å. Då är det åns sidogrenar som ska vallas in. I dagarna får markägarna som berörs av de åtgärderna ett avtal på posten.