Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa räknar med pengar för ett nytt äldreboende

Från 2015
Brandbackens servicecenter
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Lovisa räknar med att kunna ansöka om understöd från Ara för ett nytt äldreboende ännu i höst. Var det ska byggas är oklart.

Sista datumet för att ansöka om Ara-stöd är tjugonde oktober. Grundtrygghetschef Carola Klawér räknar med att Lovisa har sin ansökan inlämnad tills dess.

- Vi har rett ut att det går att ansöka om understöd, trots att vi inte vet var äldreboendet ska byggas, säger hon.

Lovisa ansöker om understöd för själva huset och planeringen fortsätter, säger hon.

Besvär komplicerar situationen

Lovisa hade räknat med att kunna bygga ett nytt äldreboende i Gråberg, men en privatperson lämnade in besvär mot planen. Nu går det inte att bygga ett äldreboende där, åtminstone inte innan besväret är behandlat i Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Tidtabellen skjuts upp åtminstone med ett år, säger Carola Klawér.

Lovisa stad formulerar som bäst ett svar till förvaltningsdomstolen.

Andra tomter har kartlagts

Efter det att det blev klart att byggandet i Gråberg skjuts på framtiden så har Lovisa stads tekniska sektor letat efter en annan lämplig tomt.

- Vi har haft ringa framgång. Det har inte dykt upp något riktigt bra alternativ, säger tekniska direktören Ulf Blomberg.

Tekniska sektorn har undersökt bland annat en tomt i Märlax, men det är ett dyrt alternativ.

- Det måste fyllas och pålas där, säger Blomberg.

Om Lovisa går in för att bygga äldreboendet i Märlax så måste beredningen av tomten göras som ett skilt projekt, annars går bygget av äldreboendet miste om all Ara-finansiering eftersom det blir för dyrt.

Gråberg är bäst

Tekniska direktören Ulf Blomberg säger att tomten i Gråberg är den absolut bästa för det äldreboende som Lovisa planerar att bygga.

Tomten är relativt nära Lovisa centrum, det är en tillräckligt stor plan och bottnen är relativt bra att bygga på, säger Blomberg.