Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunerna vill hålla ihop Österbottens vårddistrikt

Från 2015
Uppdaterad 18.09.2015 16:56.
Vasa centralsjukhus.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Landskapet Österbotten ska vara ett självständigt social- och hälsovårdsområde anser kommunalpolitikerna. I oktober kommer regeringens beslut om hur många sjukvårdsområdena blir i framtiden.

Kommunernas politiska representanter och en tjänstemannagrupp sammanträdde på fredagen i Vasa för en första lägesbedömning i social- och hälsovårdsfrågan.

Gösta Willman, stadsdirektör i Nykarleby
Bild: YLE/Johanna Överfors

Och politikerna är eniga, säger Gösta Willman, fullmäktigebas för Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Landskapet Österbotten med sina 170 000 invånare ska bestå som ett självständigt område. För det talar bland annat den totala tvåspråkigheten och att området är framgångsrikt och bärkraftigt, säger Willman.

Inom oktobermånad kommer regeringens dom om hur många sjukvårdsområden det ska finnas i landet i framtiden. Regeringprogrammet talar om högst 19 självstyreområden, medan en expertgrupp nämnt 9 till 12 områden. Blir områdena så få kan landskapet Österbotten inte ensamt bilda ett självstyrelseområde.

- Man beslöt att inte i detta skede ta ställning till något b-alternativ. Tjänstemannagruppen fick i uppdrag att bereda för ett samarbete för landskapet Österbotten. Om regeringen besluter om att det blir få områden så kommer man att samlas på nytt. säger Willman.