Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Blir det havsvindkraft i Sideby eller inte?

Från 2015
Uppdaterad 21.09.2015 10:43.
Fotomontage/Ramboll

Vad ska det bli av vindkraftsparken till havs i Sideby? Den frågan tar fullmäktige i Kristinestad ställning till på måndag kväll då delgeneralplanen ska godkännas eller förkastas.

Sideby Skifteslag har lämnat in en skrivelse där de motsätter sig projektet. Skifteslagets uppgift är att se till markägarnas intressen.

- Vindkraftsparken är av en sådan omfattning att den får en industriell karaktär. Om man har mark som berörs av en industrianläggning så kommer det att påverka markens värde, säger ordförande Jan Hanses.

Medan vindkraftverk på land i bästa fall ger inkomster till markägarna innebär vindkraft till havs en försämring av markens värde.

- Skifteslagets uppgift är inte att vara för eller emot vindkraft, men kraftverken lämpar sig bättre på land där man kan avtala med markägarna frivilligt om arrende eller köp av mark, säger Hanses.

Tekniska nämnden röstade ner projektet, men det plockades upp igen av styrelsen som nu föreslår för fullmäktige att det ska godkännas.

Fullmäktige delat

Jan Hanses
Bildtext Jan Hanses
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Partiernas representanter i fullmäktige är delade i frågan. Också inom partierna finns oenighet. Per-Erik Englund (SFP) tycker att planen ska godkännas.

- Med tanke på det ekonomiska underskottet och det investeringsbehov Kristinestad har framför sig kan staden inte säga nej till det här projektet, säger Englund.

Skifteslaget å sin sida har andra ekonomiska intressen av att bevara området som det är, utan vindmöllor. Skifteslaget äger tillandningsmarken, det vill säga den mark som kommer fram vid landhöjningen, mark som villaägarna löser in.

Om värdet sjunker blir också inlösningsbeloppet mindre. Pengarna från inlösningen av tillandningar används för olika ändamål som kommer byn till godo.

- Med pengar som delägarlaget fått in har vi rustat upp Kilviken, muddrat och iståndsatt stranden. Senast i våras bidrog vi med pengar till datoranskaffning till Härkmeri skola. Det här är pengar som kommer Sideby by, och i fallet med Härkmeri skola också grannbyarna till godo.

Ser projektet som ett halmstrå

Bror Eriksson (SFP) är fullmäktigeledamot från Sideby, och också han stöder projektet. Han ser det som ett halmstrå, som det enda stora projektet som kan komma till byn

- Det finns en liten möjlighet att Sideby kan ha nytta av det, säger Eriksson. Det är ju det enda projektet som vi får till byn.

Bland annat motiverar han med att det kan innebära övernattningar och matgäster i byn och fastighetsskatt till Kristinestad.

- Om det inte byggs blir det heller ingen fastighetsskatt, säger Bror Eriksson.

Bror Eriksson förutspår att det blir omröstning i fullmäktige, en jämn sådan.

Planen består av omkring 80 vindkraftverk 7-10 kilometer ut till havs strax utanför Kilen i Sideby. De är cirka 100 meter höga.