Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler irakier söker sig till Finland

Från 2015
Antalet asylsökande irakier

Finland betecknas inte som ett särskilt invandringsvänligt land. Sverige har traditionellt förhållit sig klart liberalare mot flyktingar och invandrare.

I fjol tog Finland emot drygt 3 600 flyktingar vilket är en bråkdel i jämförelse med det antal som Sverige har tagit emot.

Nu har läget förändrats. Antalet flyktingar som söker asyl i Finland har ökat kraftigt. I år har det kommit över 10 000 asylsökande till Finland.

Inrikesministeriet fördubblar prognosen för hur många flyktingar Finland kommer att ta emot under det här året. Ministeriet bedömer att siffran kan stiga till 25 000-30 000 personer. Tidigare uppskattade Migrationsverket att 15 000 flyktingar kommer att söka asyl i Finland.

Hälften av de asylsökande kommer från Irak - följda av somalier, afghaner och syrier.

Finland betraktar Irak delvis som otryggt

Informationen om utreselandet är den viktigaste faktorn när Migrationsverket bedömer asylsökandes behov av skydd och möjligheten för människor att återvända tryggt till sitt hemland.

Finland inhämtar sin information bland annat från lokala och internationella myndigheter som är verksamma i Irak. Information fås också av människorätts- och medborgarorganisationer.

I flera års tid har irakiska medborgare utgjort den största enskilda gruppen som sökt internationellt skydd i Finland. Irakier har också flyttat till Finland som kvotflyktingar eller med uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband.

Karta över "trygga" områden.

Migrationsverket och förvaltningsdomstolen anser på basis av aktuell landinformation att irakiska Kurdistan samt provinserna i södra Irak (Karbala, Wasit, Najaf, Qadisiya, Missan, Muthanna, Thi-Qar och Basra) allmänt betraktas som trygga för sina invånare.

Den 15 september slog förvaltningsdomstolen fast att asylsökande från dessa områden inte kan beviljas uppehållstillstånd enbart med hänvisning till säkerhetsläget i dessa områden.

En asylsökande måste visa sin kunskap om hemtrakten

Om en asylsökande saknar tillförlitliga dokument om sin hemvist, måste personen i fråga kunna visa sin kunskap om hemtrakten då polisen och Migrationsverket ställer frågor. Om kunskaperna är synnerligen bristfälliga och om resultatet av språkanalysen stöder denna uppfattning, beviljas sökanden inte uppehållstillstånd med hänvisning till påstådd otrygg hemvist.

Migrationsverket följer kontinuerligt med säkerhetssituationen i Irak och uppdaterar riktlinjerna för beslut om säkerhetsläget ändras.

Nu uppdaterar Migrationsverket sina regler

I dag meddelade Migrationsverket att man som bäst uppdaterar sina säkerhetsbedömningar gällande Irak och Somalia. Samtidigt kartlägger man EU:s praxis och regler för avvisande av irakier och somalier. Grunderna för beviljande av asyl ändras om nya uppgifter kan peka på ett behov av nya riktlinjer, meddelar Migrationsverket.

Hittills har Migrationsverket beslutat att människor som kommer från de mellersta delarna av Irak samt från områden i södra och mellersta Somalia beviljas uppehållstillstånd på grund av säkerhetsläget i hemlandet.

Fram till 20.9 har 12 471 asylsökande anlänt till Finland. Av dem var 62 procent irakier och 13 procent somalier.

Asylsökande i Torneå 18.9.2015
Bildtext Asylsökande i Torneå 18.9.2015

Via norra Sverige

Under den senaste tiden har många flyktingar kommit till Finland via norra Sverige. De korsar gränsen i Haparanda och tar sig vidare via Torneå till andra orter i Finland.

Nästan hälften av flyktingarna kommer från Irak.

I år har sammanlagt 3 228 irakier sökt asyl i Finland.

Antalet asylsökande irakier i Finland 2015

Orsaken till det kraftigt stigande antalet irakiska asylsökande kan hittas i det faktum att det är lättare för irakier att beviljas asyl i Finland än i Sverige.

Läget i Irak tolkas annorlunda i Sverige

Sverige avvisar betydligt fler irakiska flyktingar i jämförelse med Finland. De svenska och finska myndigheterna tolkar säkerhetsläget i Irak på olika sätt.

Många dödades i bombattack i centrala Bagdad 17.9. 2015
Bildtext Många dödades i bombattack i centrala Bagdad 17.9. 2015.

Migrationsverket i Sverige bedömer (20.10.2014) att tre provinser (Anbar, Nineva och Salah-al Din) i Irak präglas av generellt våld, vilket innebär att alla som vistas där kan råka ut för våldshandlingar. I Kirkuk och Diayala är striderna inte lika utbredda och IS:s kontroll över områdena är inte lika stark. I Bagdad förekommer inga strider, men det förekommer en hel del rapporter om terrordåd och skottlossning där. Övriga provinser i söder har bara i begränsad omfattning påverkats av våldet.

Vidare konstaterar det svenska migrationsverket att minoriteter, som palestinier, mandéer, kristna, yezidier, kurder och shabaker befinner sig i en mycket utsatt situation i hela Irak.