Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Äldreboenden i Borgå måste renoveras

Från 2015
Äppelbackens servicecenter i Borgå
Bild: Yle/Carmela Walder

Flera av Borgås äldreboenden fyller inte dagens krav. Avdelningarna vid Näse sjukhus, Johannisberg och Äppelbacken måste renoveras så fort som möjligt.

Det största problemet är att äldreboendena saknar de sprinklersystem som lagen kräver i dag. Rummen fyller inte heller dagens krav.

Rummen måste dessutom byggas om så att de är minst 25 kvadratmeter. Varje boende ska ha tillgång till ett eget rum med eget badrum.

Men många praktiska frågor kring renoveringarna är fortfarande öppna. Allt tyder på att avdelningarna vid Näse sjukhus renoveras först och att det nästa höst är Äppelbackens servicecenter som står på tur.

Ebbo äldreboende blir tomt då de äldre flyttar till det nybyggda servicehemmet i Majberget då det blir klart vid årsskiftet. Det är troligt att de som bor på Äppelbackens servicecenter flyttar ner till Ebbo medan renoveringen pågår.

Johannisberg kanske säljs

I Johannisberg är huset Poppel redan tömt på grund av att fastigheten inte fyller lagens krav. Ett förslag är att det ska bli flyktingförläggning i stället

johannisberg
Bildtext Johannisbergs äldreboende
Bild: YLE/Stefan Härus

Jobbet med att sätta in ett sprinklersystem har redan påbörjats i de äldsta husen i Johannisberg. Det säger projektchef Tony Lökfors vid Lokalitetsförvaltningen i Borgå.

Vad som ska hända med de andra fastigheterna är oklart. Det är möjligt att alla hus säljs till en utomstående som sedan antingen får renovera eller bygga nytt. De äldsta husen måste bevaras för att de är skyddade.

Många blir lidande

Det är på många sätt problematiskt då äldreboenden ska renoveras.

- Det är absolut inte bra att tvinga dementa äldre att flytta, men att ha dem att bo kvar under en sanering är ett ännu sämre alternativ, säger Camilla Andersson som basar för äldreboendena i Johannisberg och Ebbo.

Äldrerådets ordförande i Borgå Björn Sundqvist poängterar att det inte bara är de som bor i enheterna som lider. Många äldre promenerar dagligen till Äppelbackens servicecenter för att simma eller äta. Den här servicen faller bort då huset renoveras.

Björn Sundqvist påpekar att det absolut inte är optimalt för de anhöriga om de äldre som bor i Äppelbackens servicehus flyttas till Ebbo eller Johannisberg. De anhöriga får det betydligt besvärligare att komma på besök.

Matsalen i Äppelbackens servicecenter
Bildtext Många äter i Äppelbacken dagligen
Bild: Yle/Carmela Walder

För många öppna frågor

Sundqvist ser det också som problematiskt att så många praktiska frågor är öppna. Det är oklart om de äldre som äter i Äppelbacken ska få mat någon annanstans.

Det är också oklart hur Äppelbacken ska se ut efter renoveringen, om till exempel simbassängen ska finnas kvar.

Äppelbackens servicecenter ägs av A-bostäder, medan Johannisberg och Näse ägs av Borgå stad. Borgå betalar renoveringen av Näse och Johannisberg, medan Äppelbackens renovering finansieras med hyror.

Sundqvist ser alla obligatoriska renoveringar som betungande för Borgå stad. Det räcker inte mer att renovera äldreboenden, också skolor ska renoveras och byggas.