Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors trotsar regeringen om subjektiv rätt till dagvård

Uppdaterad 22.09.2015 12:54.
Regnkläder och ytterkläder i en daghemstambur.
Bildtext Enligt regeringens lagändring skulle barn till föräldrar som är arbetslösa eller vårdlediga med ett yngre syskon ha rätt till dagvård bara 20 timmar i veckan, det vill säga bara hälften av den tiden som andra barn har rätt till.

Stadsstyrelsen vill bevara rätten till subjektiv dagvård för alla barn i Helsingfors - tvärtemot regeringens lagförslag. Stadsstyrelsen vill inte heller låta gruppstorlekarna växa.

Helsingfors stadsstyrelse gav i går ett uttalande om att inte begränsa barnens rätt till subjektiv dagvård. Stadsstyrelsen vill inte heller låta dagisgrupperna växa. Helsingfors stadsstyrelse går alltså emot regeringen i båda frågorna.

Utlåtandet om småbarnsfostran delade stadsstyrelsen i två klara läger. De medlemmar som hör till regeringspartierna röstade i enlighet med regeringens förslag, medan oppositionspartiernas medlemmar röstade emot det.

Stadsstyrelsen avfärdar också lagförslaget om att låta daghemmens gruppstorlekar växa.

Enligt regeringens lagändring skulle barn till föräldrar som är arbetslösa eller vårdlediga med ett yngre syskon ha rätt till dagvård bara 20 timmar i veckan, det vill säga bara hälften av den tiden som andra barn har rätt till.

Stadsstyrelsen avfärdar också lagförslaget om att låta daghemmens gruppstorlekar växa. Enligt regeringens lagförslag skulle en enda vårdare ha hand om åtta barn över tre år, i stället för sju barn som i dag.

Skulle spara miljoner

Regeringens begränsning av dagvårdsrätten skulle gälla omkring 1600 barn i Helsingfors. Det här skulle sänka kostnaderna för dagvård med 3,5 miljoner euro. Att öka på gruppstorlekarna skulle spara 13 miljoner euro på finska sidan och 700 000 euro på svenska sidan. Men inbesparingarna sker bara om dagvården efter ändringarna kan ordnas "lika effektivt och proffessionellt som tidigare", skriver tjänstemännen i ett utlåtande. Tjänstemännen poängterar att det skulle ta tid att omorganisera småbarnsfostran enligt lagförslaget.

Det var De grönas Otso Kivekäs som författade motförslaget som avfärdar regeringens förslag. Enligt motförslaget är det särskilt problematiskt att begränsa rätten till dagvård hos barn till arbetslösa föräldrar: dels blir det problem med hur kommunen har rätt att följa upp föräldrarnas arbetssituation, dels behöver familjer i svåra livssituationer stöd.

De små gruppstorlekarna inom finsk dagvård har varit en bidragande orsak till att den finländska småbarnsfostran håller god kvalitet, enligt OECD.

Motförslaget påpekar också att de små gruppstorlekarna inom finsk dagvård har varit en bidragande orsak till att den finländska småbarnsfostran håller hög kvalitet, enligt OECD. En småbarnsfostran av hög kvalitet förebygger större problem hos barn och ungdomar senare i livet, och att småbarnsfostran är därför ett dåligt ställe att spara pengar, enligt Kivekäs motförslag.

Rösterna i stadsstyrelsen föll 6-9 så att motförslaget vann. Regeringspartierna är i minoritet i Helsingfors stadsstyrelse.