Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbotillägget är hotat igen

Från 2015
Uppdaterad 23.09.2015 05:46.
leksakskök i daghem
Bildtext Esbotillägget ska bara ges för hemvård av barn som är under två år, enligt budgetförslaget.
Bild: Marianne Sundholm

Inget Esbotillägg för att vara hemma med barn som är över två år gamla och ingen eftisverksamhet för tvåorna. Så föreslås Esbos bildningssektor spara pengar.

Bildningssektorn i Esbo växer under nästa år. Den totala budgeten för bildningssektorn föreslås stiga med drygt två procent till nästan 700 miljoner euro, men nedskärningar är trots det här att vänta.

Att spola eftermiddagsverksamheten för tvåorna skulle spara Esbo en halv miljon euro.

Budgeten ansträngs bland annat av att elevantalet växer, det behövs nya daghem och undervisningen i högre grad ska digitaliseras.

Att spola eftermiddagsverksamheten för tvåorna skulle spara Esbo en halv miljon euro, enligt budgetförslaget för bildningssektorn.

Andra nedskärningsförslag är bland annat att krympa på assistentresurserna i grundskolan med tio procent (0,41 miljoner euro) och slopa betalningsfriheten för eftermiddagsverksamhet (0,15 miljoner euro).

pyssel med hamapärlor på daghem
Bildtext Eftermiddagsverksamhet ska bara erbjudas åt ettorna i Esbo, enligt budgetförslaget för bildningssektorn.
Bild: Marianne Sundholm

Inga pengar för hemvård av barn över två år

Inom Esbos småbarnsfostran planeras inbesparingar på sammanlagt 3,6 miljoner euro. Det här kunde Esbo nå upp till genom att bland annat ta bort kommuntillägget för hemvård av barn över två år,

Att ta bort Esbotillägget har varit aktuellt tidigare i staden men det har inte funnits politisk vilja.

Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo, kan inte slopandet av Esbotillägget leda till att utgifterna för dagvård i stället stiger?

- Det beror på om barnen kommer till dagvård, då gör det det. Men det är ju inget som man kan precis säga, man får se hur familjerna reagerar.

Högström förklarar att det inte finns många sätt att spara inom småbarnsfostran, då till exempel gruppstorlekarna är bestämda i lag.

- Det här är en beredning som tjänstemännen har gjort, sedan diskuterar politikerna den.

Beslut i fullmäktige i höst

Bildningssektors budget för 2016-2018 behandlas i den finska nämnden för utbildning och småbarnsfostran på onsdag och i nämnden Svenska rum på torsdag. Det slutliga beslutet fattas av Esbo fullmäktige senare i höst.

På den finska sidan ökar antalet grundskoleelever med omkring 800 nästa läsår, och antalet dagisbarn med cirka 320. På den svenska sidan stiger antalet grundskoleelever med 40.