Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hur bra flaggar Lovisa för öppenhet?

Från 2015
lovisa stads flagga

I Lovisa går åsikterna isär för hur öppet staden borde redovisa för alla inköp. Sätt allt ut på webben anser Kari Hagfors Saml, i sin fullmäktigemotion. Det blir för krångligt och äventyrar integritetsskyddet svarar stadsstyrelsen.

Bland annat Helsingfors och Pyttis redogör öppet på sina webbplatser för alla inköp som görs. Smått som stort.

På Pyttis kommuns hemsida finns uppgifter om alla inköp från i fjol tillgängliga. Från taxiutgifter på 20 euro till upphandlingar i miljonklassen. Det är bara för Pyttisborna att klicka sig fram.

I Lovisa vill Kari Hagfors med sin fullmäktigemotion nu få staden att gå in för samma praxis.

datorskärm

Om Pyttis kan så…

- Ett centralt värde i Lovisas strategi är öppenhet, då borde det här väl vara bland det första som görs, säger Hagfors.

- Om det går att göra i Pyttis så borde väl vi också klara av det och erbjuda samma offentlighet.

Frågan kommer i oktober upp till behandling i fullmäktige. Stadsstyrelsen har inte ställt sig bakom förslaget.

I beredningen hänvisas till att företagens integritetsskydd kan äventyras. Också det praktiska arbetet med att sammanställa uppgifterna ses som betungande för stadens förvaltning.

Jo men nej

- Jag förstår väl att man vill ha öppenhet och bra förvaltning, säger Mia Heijnsbroek-Wirén SFP, det är förstås en väldigt bra sak.

Men.

- Saker som ökar personalens arbetsutgifter borde vi utvärdera väldigt noggrant. Hur stort mervärde har förslaget för kommuninvånaren är väl frågan vi ska ställa oss, säger Heijnsbroek-Wirén.

Enligt den så kallade offentlighetsprincipen har kommuninvånare rätt att få uppgifter om alla inköp som en kommun gör. Det här genom att begära kopior på de inköpsfakturor som intresserar.

Att gå in för Pyttismodellen är inte tekniskt särskilt svårt säger huvudbokförare Tamara Liimatainen vid Lovisa stad.

- Men att få ut mer specifika uppgifter om företag och fakturor på nätet, det skulle ta väldigt med tid att göra.