Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var tionde pojke har ingen nära vän

Från 2015
Uppdaterad 22.09.2015 12:38.
Unga springer på en strand
Bild: Yle

Var tionde pojke har ingen nära vän, visar enkäten Hälsa i skolan. Aningen färre flickor upplever att de inte har några nära vänner.

Att vara utan vänner är vanligt också bland unga med invandrarbakgrund, särskilt pojkar.

För tio år sedan var unga ändå ännu ensammare, och flera än idag upplevde att de inte hade nära vänner. Enligt barnpsykiater Päivi Santalahti borde man bli bättre på att lära ut människorelationer i skolorna.

Ångest och depression vanligare

Unga som inte har nära vänner upplever mera fysiska problem, ångestsymptom och depression än andra.

Dessutom stör det här deras skolgång, säger Santalahti. Hon säger att det går att lära ut färdigheter som gäller människorelationer på samma sätt som man kan lära ut akademiska eller konstnärliga färdigheter.

Enkäten har gjorts av Institutet för Hälsa och välfärd THL.

Drygt 50 000 grundskoleelever, knappt 40 000 gymnasister och 39 000 yrkesskoleelever deltog i undersökningen som gjordes förra våren.

Diskussion om artikeln