Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Trångt i Esboskolor - "Vi har för få toaletter"

Från 2015
Kungsgårdsskolan i Esbo
Bildtext Kungsgårdsskolan i Esbo har i över tio år haft för små lokaler. Ersättande lokaler ska nu byggas 2018-2019.
Bild: YLE Victoria Wirén

Svenska bildningstjänster i Esbo är inte nöjda med stadens investeringsplan för de svenska skolorna och daghemmen för de kommande fyra åren. Enligt bildningstjänsternas utlåtande svarar inte planen på behovet.

De svenska skolor som nämns i planen är Kungsgårds skola och daghem och Boställsskolan med daghem. Bosställsskolan ska inhysas i Alberga skolcentrum, som byggs från och med 2017.

Kungsgårdsskolan i Köklax har väntat på nya lokaler i över tio år. Rektor Christel Rusk säger att behovet av nya lokaler är akut.

- Utrymmena är mycket oändamålsenliga och det är jättetrångt. Vi har för få toaletter, vi har ingen gymnastiksal, slöjdsalen är för liten och vi har inget större utrymme där vi kan samlas vid festligheter, säger Rusk.

124 barn delar på sju toaletter

I skolan finns sju toaletter som 124 barn ska dela på.

Utrymmena är mycket oändamålsenliga och det är jättetrångt. Vi har för få toaletter, vi har ingen gymnastiksal och slöjdsalen är för liten.

Kungsgårdsskolans rektor Christel Rusk.

Enligt Lokalcentralens investeringsplan ska det byggas ersättande lokaler för skolan och daghemmet åren 2018-2019.

- Det låter bra om det blir av. Vi har väntat över tio år på en ny byggnad, säger rektor Christel Rusk.

Klarar ni er tills dess?

- Det hoppas jag. Det kommer en stor förskolegrupp nästa år och det betyder att vi eventuellt även nästa år har en förskolegrupp inhyst i skolbyggnaden.

Trångt i Smedsby

Också Smedsby daghem har det trångt.

- Lokalen är planerad för två grupper men vi har nu tre. Här är nu 52 barn medan utrymmet är planerat för en halvdagsgrupp på 25 barn och en heldagsgrupp på 15 barn, säger föreståndare Pia Herlin.

Hur länge daghemmet kan vistas i nuvarande lokaler är beroende av hur stora grupper det finns i daghemmen i framtiden.

- Om det ska finnas åtta över treåriga barn per vuxen betyder det att vi har minst 24 barn både i gruppen 3-5 år och i förskolegruppen. I så fall räcker utrymmena inte till, säger Herlin.

Rödskogs skola finns inte med

Nämnden Svenska rum behandlar investeringsplanen på torsdag och svenska bildningstjänster skriver i sitt utlåtande till planen att den inte motsvarar behovet och att antalet barn och unga ökar under de närmaste åren, speciellt i östra Alberga, centrala Esbo, Köklax och Bastviken.

Direktören för svenska bildningstjänster, Barbro Högström, är ändå inte kritisk till planen.

- Det största behovet finns i Boställsskolan och den får sina ersättande utrymmen i Alberga. Samarbetet med Lokalcentralen är bra och jag vill inte tillspetsa situationen. Det ekonomiska läget i Esbo är dessutom vad det är.

Rödsskogs skola som nu är inhyst i en paviljong på skolgården omnämns inte alls i investeringsplanen. Skolan genomgick en renovering under sommaren 2014.

- Det finns inga planer för Rödskogs skola nu, konstaterar Högström.

Det är med andra ord oklart hur länge eleverna ska gå i skola i paviljongen på skolgården.

Yle Huvudstadsregionen har inte kunnat nå Lokalcentralens vd Carl Slätis.