Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Servicesedel åt äldre i Jakobstadsregionen

Från 2015
Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Det blir inom närståendevården som servicesedlar kan användas för avlastning i hemmet och ledighet för närståendevårdare. Servicesedeln kan också användas för tillfällig hemvård.

Det finns nästan 200 närståendevårdare i Jakobstadsregionen och målet är att de ska öka till 300 år 2017. För kommunen är nårståendevården förmånlig.

Servicesedeln är lika värd för alla, men vill klienten välja en dyrare service får denne betala mellanskillnaden själv.

För att ordna ledighet för närståendevårdaren är servicesedeln värd 115 euro per dygn och för avlastning i hemmet 28 euro per timme. För tillfällig hemvård uppgår värdet till 30 euro per timme.

Producenter söks

Målet är att servicesedlarna ska tas i bruk i början på nästa år, men systemet är nytt och man får börja söka efter certifierade serviceproducenter.

Bland annat ska man via Concordia informera företagare inom servicesektorn.