Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Yrkesskolornas elever fortfarande inbitna rökare

Från 2015
Uppdaterad 28.09.2015 16:04.
Evelina Sundelin och Linn Stendahl från yrkesskolan Prakticum.
Bildtext Evelina Sundelin och Linn Stendahl från yrkesskolan Prakticum har båda rökt i flera år och vet inte vad som skulle få dem att sluta röka i dag.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Helsingfors stad har inte lyckats minska på tobaksrökningen bland eleverna i yrkesskolorna, trots att rökning i staden överlag har minskat.

Jag vet inte, det kanske är strängare regler i gymnasierna.

Evelina Sundelin, studerande på Prakticum

Sedan 2007, då staden inledde projektet Ett rökfritt Helsingfors, har det dagliga rökandet bland stadens anställda minskat från 18 till 10 procent. Också bland unga har rökningen minskat. I gymnasierna har rökningen minskat från 13 till 9 procent.

Men eleverna i yrkesskolorna är fortfarande en utmaning. Över 30 procent av eleverna röker och andelen ser inte ut att minska.

Evelina Sundelin och Linn Stendahl som studerar på yrkesskolan Prakticum i Helsingfors vet att de röker mer än gymnasisterna, men har svårt att säga vad det beror på.

- Jag vet inte, det kanske är strängare regler i gymnasierna, säger Sundelin.

Unga som röker.
Bildtext Enligt senaste undersökning bland unga röker 34 procent av eleverna på yrkesskolorna i Helsingfors. I gymnasierna är det bara 9 procent som röker.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Personalen handfallna

Vi försöker ha så kallade tobaksrundor, det vill säga att vi på rasterna går runt och helt enkelt påminner de studerande om att det inte är okej att röka på skolans område.

Marika Koivunporras-Jansén, Prakticum

Enligt Marika Koivunporras-Jansén, ledare för studerandevården vid Prakticum, är det lite personalen kan göra om eleverna inte själva vill sluta röka.

- Vi försöker ha så kallade tobaksrundor, det vill säga att vi på rasterna går runt och helt enkelt påminner de studerande om att det inte är okej att röka på skolans område. Det är också lagstadgat så det är något vi måste göra.

Hon tvivlar på att de så kallade tobaksrundorna har någon effekt på eleverna.

- Det som de gör är att de tar sina tio kliv längre bort och då står de inte på skolans område, utan då är de på stadens område till exempel. Och då kan vi i princip inte göra något annat än att utmana dem att sluta, men vi kan inte tvinga dem.

Marika Koivunporras-Jansén, ledare för studerandevården på yrkesskolan Prakticum.
Bildtext Marika Koivunporras-Jansén säger att stadens ungdomscentral ibland ordnar alternativa raster för eleverna, men att det här hittills inte har haft någon större effekt på rökandet. Pingisbordet i bakgrunden skaffades också för att ge eleverna något annat att göra på rasterna än att röka.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

"Snusanvändningen har ökat jättemycket"

I den senaste undersökningen från 2013 var andelen gymnsieelever som rökte 9 procent och siffran väntas vara ännu mindre i undersökningen som ska göras senare i år.

I yrkesskolorna har andelen stampat på stället och till och med ökat vissa år. I den senaste undersökningen var andelen elever som rökte 34 procent.

Men det som man ofta glömmer att diskutera är snusanvändningen. Och det har ökat jättemycket bland ungdomarna.

Marika Koivunporras-Jansén, Prakticum

Koivunporras-Jansén hoppas att den kommande undersökningen ska visa en liten minskning i tobaksrökningen.

- Men det som man ofta glömmer att diskutera är snusanvändningen. Och det har ökat jättemycket bland ungdomarna.

Enligt Koivunporras-Jansén är det många som börjar snusa då de slutar röka. Och då hon diskuterar saken med eleverna så verkar de tro att snus är mindre farligt för hälsan än tobak.

"Punktinsatser hjälper inte"

Staden har inte gjort några större insatser för att minska på rökandet i yrkesskolorna. Men enligt Koivunporras-Jansén hjälper det inte heller med bara punktinsatser om man verkligen vill ändra på elevernas levnadsvanor.

Vi har en hälsovårdare som också ska jobba med mycket andra saker. Och vad kan en person göra för över 900 studerande.

Marika Koivunporras-Jansén, Prakticum

Därför efterlyser hon mera långsiktig hjälp utifrån.

- Det kan inte heller vara så att bara två-tre personer inom skolan ska jobba för den här saken, utan det är hela personalen som ska arbeta för en rökfri skola. Där tänker jag att det skulle finnas ett stöd i hur man överhuvudtaget ska handskas med de här sakerna, hur man kan jobba helt praktiskt med de här frågorna.

Förutom stöd med praktiska frågor önskar hon också mera resurser.

- Vi har en hälsovårdare som också ska jobba med mycket andra saker. Och vad kan en person göra för över 900 studerande.

Överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen och hälsovårdare Lilja-Marita Kiviaho på tobakskliniken i Helsingfors.
Bildtext Överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen och hälsovårdare Lilja-Marita Kiviaho på tobakskliniken i Helsingfors hoppas att attityderna till tobak i staden överlag småningom ska smitta av sig på eleverna i yrkesskolorna.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

För de som vuxit upp i en rökande familj och som har känt lukten av tobak från barndomen är det en bekant lukt. Och man menar att tobakslukten ger en trygghetskänsla. Därför är det lättare för dem att börja röka om vännerna röker i skolan.

Lilja-Marita Kiviaho, Tobakskliniken

Många har föräldrar som röker

Enligt undersökningar bland skolelever har många som går i yrkesskolor dessutom föräldrar som röker. Och enligt hälsovårdare Lilja-Marita Kiviaho på tobakskliniken i Helsingfors har det här en direkt koppling till att eleverna också röker.

- För de som vuxit upp i en rökande familj och som har känt lukten av tobak från barndomen är det en bekant lukt. Och man menar att tobakslukten ger en trygghetskänsla. Därför är det lättare för dem att börja röka om vännerna röker i skolan.

Enligt Kiviaho har det också en positiv effekt på de unga om föräldrarna slutar röka.

Hoppas att attitydförändringarna överlag ska smitta av sig på eleverna

Satsningen Ett rökfritt Helsingfors avslutas vid årsskiftet. Och trots att staden inte har lyckats minska på tobaksrökningen i yrkesskolorna, så har överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen, från satsningens arbetsgrupp, inte gett upp hoppet.

- Det här att vi har ökat rökfriheten i Helsingfors och att många har insett att det inte är kul att röka har en samhällelig inverkan. Det handlar om att ändra på inställningarna till rökning på bredare front.

Därför hoppas hon att attitydförändringarna också småningom kommer att smitta av sig på eleverna i yrkesskolorna.