Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Det enda som hjälper är att riva Sockengården"

Från 2015
Uppdaterad 25.09.2015 10:45.
Sockengården i Sibbo och blommor i september
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Sockengården i Sibbo har dålig inomhusluft. Det har funnits mikrober i konstruktionerna och anställda har blivit sjuka.

En drabbad berättar om värk i hela kroppen. Det var ett kroniskt stresstillstånd.

- Det går inte att beskriva i ord hur illa det kändes, säger personen som föredrar att förbli anonym.

Flyttar snart tillbaka

Byggnadstillsynens anställda är evakuerade från Sockengården på grund av inomhusluftsproblemen, men det är tänkt att de ska flytta tillbaka senare i höst. Det handlar sammanlagt om tio anställda.

Sockengården har renoverats för ungefär 150 000 euro per år under de senaste åren. Enligt byggnadsingenjör Rainer Långsjö så visar de senaste mätningarna att inomhusluften har blivit bättre, men många anställda är rädda för att flytta tillbaka.

- Anställda som bevisligen inte kan jobba där får arbetsrum någon annanstans, säger Långsjö.

Sockengården i Sibbo inifrån
Bildtext Byggnadstillsynen ska flytta hit
Bild: Yle/Carmela Walder

Anställda blev sjuka

Långsjö är inte medveten om en enda som skulle ha sökt sig till en annan arbetsplats på grund av den dåliga inomhusluften, men enligt andra källor har flera anställda sagt upp sig på grund av det här.

- Ett tiotal andra anställda har grava symptom och flera har efter påtryckningar sökt sig annanstans, säger en anonym tidigare anställd.

Personen som blev sjuk jobbade tidigare inom byggnadstillsynen och är specialiserad på reparation av gamla fastigheter.

- Det som Sibbo har gjort i Sockengården är bara kosmetiskt, säger personen.

Genomvåt botten

En utomstående konsult granskade Sockengården i maj 2014. I rapporten kom det fram att nedre botten är genomblöt och likaså isoleringen. Det har hittats strålsvamp i byggnaden. Mögelsporer och toxiner sprider sig från källaren upp i byggnaden.

Källarvåningen i Sockengården
Bildtext Ingen får vistas i förråden här i källaren
Bild: Yle/Carmela Walder

Utöver det här så har taket renoverats fel så att det rinner in vatten i byggnaden också från övre sidan.

- Strålsvampen fås aldrig bort, hela byggnaden borde rivas, säger den anonyma personen.

Efter att hen lämnade Sibbo så har hen börjat må bättre. Sköldkörteln blev bortopererad på grund av skadorna som hen fick i Sockengården.

Maskinella ventilationen hjälper

Sibbos byggnadsingenjör Rainer Långsjö säger å sin sida att den maskinella luftventilationen som har installerats i källaren gör att mikroberna och den dåliga luften hålls i källaren där ingen jobbar.

Hur det kommer sig att byggnadstillsynens rum på andra våningen intill infodisken hade så dålig inomhusluft för ett drygt år sedan att alla anställda måste evakueras kan inte Långsjö svara på.

- Byggnadstillsynen flyttar tillbaka till den nya sidan av Sockengården, inte till den plats de hade tidigare, säger han.

Sockengården i Sibbo utifrån
Bild: Yle/Carmela Walder

Byggnadstillsynens tidigare arbetsrum har redan delvis tagits i bruk av andra anställda. Mätningarna där visar enligt Långsjö att inneluften har blivit bättre.

Ringa förståelse

Den tidigare anställda som Yle Östnyland har talat med berättar om ringa förståelse för att folk blev sjuka i Sockengården. De anställda som berättade om symptom och ifrågasatte de reparationer som har gjorts stöttes ut från arbetsgemenskapen. Personen i fråga vittnar också om ringa stöd från arbetsskyddet.

Då Yle Östnyland ringer upp arbetsskyddet för en kommentar så är svaret att det är byggnadsingenjör Rainer Långsjö som känner till läget. På frågan om huruvida anställda har fått symptom av den dåliga inomhusluften så hänvisar arbetsskyddsombudet till sin tystnadsplikt.

Den person som lämnade Sibbo på grund av grava symptom berättar att anställda satt kvar i arbetsrum som hade blivit förklarade obrukbara på grund av att det inte hittades alternativa arbetsrum. Varken arbetshälsovården eller arbetsskyddet kontrollerade att ingen satt där längre.

Tekniska chefen känner inte till allt

Sibbos tekniska direktör Ilari Myllyvirta säger sig förstå de anställdas oro inför en flytt tillbaka till Sockengården.

Sockengården i Sibbo utifrån
Bild: Yle/Carmela Walder

- Det är alldeles naturligt att vara engagerad i arbetsplatsens skick, säger han.

Myllyvirta säger att kommunen fortsätter att undersöka luftkvaliteten i Sockengården. Han säger sig inte känna till några detaljer om vad som har reparerats. Han säger sig inte heller vara medveten om att det finns strålsvamp i byggnaden.

Tekniska direktören har inte bekantat sig på detaljnivå med den utredning som gjordes av fastighetens skick år 2014. Han har sett mätningsresultaten av inomhusluften i Sockengården och hänvisar till direktören för Lokalitetsförvaltningen Juha Pohjonen.

Tekniska direktören säger sig inte vara medveten om att anställda skulle ha blivit sjuka då de jobbade i Sockengården innan lokalerna stängdes för ett drygt år sedan.

- Jag sköter inte direkt den här frågan och känner inte till alla detaljer, säger han.

I nästa mening säger han att han dock har förstått att "det finns någon mängd insjuknade", dels inom planläggningen och dels inom byggandstillsynen.

Ilari Myllyvirta kan inte heller kommentera det att insjuknade anställda anser att de inte har fått tillräckligt med stöd till exempel från arbetsskyddet.

Ingen oro hos Lokalitetsförvaltningens chef

Lokalitetsförvaltningens chef Juha Pohjonen intygar att de senaste mätningarna visar att renoveringarna har lett till önskat resultat, att luftkvaliteten har blivit bättre. Han tillägger att Sibbo använder sig av två olika konsulter som mäter luftkvaliteten i Sockengården. Den ena konsultens mätningsresultat har kommit, medan den andras ännu inte är klara.

Juha Pohjonen är inställd på att byggnadstillsynen kan flytta tillbaka som planerat senare i höst. Han påminner om att det redan jobbar folk i Sockengården eftersom mätningar visar att luftkvaliteten är okej.

Lokalitetsförvaltningens chef säger sig ha förståelse för att det finns personer som har utsatts för mögel tidigare och har nedsatt motståndskraft, men kommunen utgår från de mätresultat som visar att det är säkert att vistas i lokalerna.