Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Smidig kollektivtrafik målet för Karis

Från 2015
Uppdaterad 24.09.2015 06:02.
Arkitekt Jenni Lautso från företaget Sito beundrar Karis järnvägsstation.
Bildtext Arkitekt Jenni Lautso från företaget Sito beundrar miljön kring lokstallen i Karis.

Nu har planeringen av Karis resecenter inletts på allvar. Målet är att göra centrum till en välfungerande helhet.

Ett resecenter är en plats där olika former av kollektivtrafik möts, säger arkitekt Jenni Lautso från planeringsföretaget Sito.

- Det ska vara smidigt för passageraren att ta sig från ett färdmedel till ett annat. Men det handlar inte bara om trafik. Vi ska också se på centrum som helhet och hur man kunde utveckla bland annat affärslivet, säger hon.

Karis järnvägsstation.
Bildtext En fråga är på vilken sida om järnvägen biljettförsäljningen ska finnas.

Företaget Sito utsågs bland tio anbudsgivare till det företag som ska göra upp en första idéplan för hur ett resecentrum kunde se ut.

Planerarna från Sito tog sig en första titt på området i tisdags (22.9) och träffade samtidigt representanter för Raseborgs stad och andra berörda parter.

I planen ser man på järnvägsstationen och hela centrumområdet kring Fokusfastigheten där busstationen och taxibilarna finns i dag. Men också centrums affärsfastigheter finns med på ett hörn.

Planerarna ser också på bland annat cykelvägar och det betyder att planen på ett sätt omfattar mer än bara kärncentrum.

Karis centrum förnyas

Det är mycket som händer i Karis centrum just nu. Raseborg låter göra upp en ny detaljplan för centrum där man vill göra det möjligt att bygga flera våningshus, affärslokaler och få en smidigare trafik.

Fokusfastigheten med sin marmorfasad ska renoveras eller kanske till och med ersättas med en ny byggnad. Och in i helheten vävs också ett resecentrum.

Jan Gröndahl.
Bildtext Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl säger att det är viktigt med fungerande kollektivtrafik i Karis. Också Fokusfastighetens öde är centralt i planen.

Någon exakt tidtabell för när ett resecentrum kunde stå färdigt i Karis finns inte. Resurserna är begränsade och helt klart är att planerna måste förverkligas i etapper.

Men trots att Y-tågen lämnar Karis, de övriga tågturerna blir färre liksom bussturerna så behöver staden ett resecentrum, säger tekniska direktören Jan Gröndahl.

- Nog är det mycket viktigt att vi får en fungerande resekedja, säger Gröndahl som i framtiden hoppas på goda nyheter inom kollektivtrafiken.

Ett Y-tåg på Karis järnvägsstation.
Bildtext VR:s representant ville inte ställa upp intervju eftesom hen inte ansåg sig ha befogenheter att uttala sig om planeringsprocessen. Inom planeringsgruppen väckte ändå hens beslut att ta Y-tåget från Karis till centrum en viss munterhet. Tåglinjen läggs ner i vår.

Också Jenni Lautso från Sito talar varmt för fungerande kollektivtrafik.

- Om det vore enklast, lättast och roligast att åka kollektivt så skulle ju alla så klart också göra det, säger Lautso.

Hon lyfter fram att passagerarna torrskodda ska kunna röra sig från ett färdmedel till ett annat. Idealet är att man åker med en och samma biljett, att tidtabellerna är koordinerade och dessutom lätta att läsa.

Utmaningar

Det planerarna måste ta ställning till är bland annat på vilken sida av järnvägen resecentret med biljettförsäljning ska finnas. På grund av höjdskillnaderna är det dyrt att bygga nya lösningar för att ta sig över och under järnvägen.

- Det betyder att man försöker utnyttja det som redan finns i området, säger arkitekt Jenni Lautso.

Stationsbacken vid Karis järnvägsstation.
Bildtext Höjdskillnaderna utgör en utmaning vid Karis järnvägsstation.

Under järnvägen går en tunnel från en perrong till en annan. Det finns en möjlighet att förlänga den tunneln så man kan gå från den ena sidan av järnvägen till den andra utan att behöva gå ut.

Över järnvägen löper en bro som är smal och i dåligt skick. Den måste åtgärdas snart, säger tekniska direktören Jan Gröndahl.

Järnvägsbron i Karis.
Bildtext Bron över järnvägen.

- Parkeringsfrågan är mycket viktig liksom vad som händer med de gamla fastigheter som angränsar området så som gamla lokstallet och Fokusfastigheten. Viktigt är också hur hela trafiknätet kan utvecklas, säger han.

Outnyttjad potential

Under rundvandringen genom Karis centrum var det särskilt en plats som inspirerade planerarna.

- Området kring lokstallet med de gamla bostäderna innehåller mycket outnyttjad potential, säger Lautso.

Jenni Lautso från Sito tar ett fotografi.
Bildtext Arkitekt Jenni Lautso tog fotografier av området kring lokstallet.

Exakt vad som kunde placeras där går hon inte in på, men hon säger att det kunde vara en plats för mera boende eller en plats med fritidsaktiviteter för Karisborna.

Överlag beskriver hon Karis centrum som unikt och säger det är bra att gamla stationsområden tas till heders igen.

Tidtabell och kostnader

Idéplanen eller konceptplanen kostar totalt 40 000 euro. Kostnaderna delas jämnt mellan Trafikverket, Raseborgs stad, VR och Senatsfastigheterna.

En regnbåge.
Bildtext En vacker regnbåge förstärkte idyllen vid lokstallet.

Processen går till så att man under arbetets gång bildar tre olika idéplaner för hur området kunde se ut.

De här tre skisserna visas sedan i januari för beslutsfattare och allmänheten som får ha synpunkter på planerna.

Sedan väljer man att utveckla vidare en av planerna eller så gör man en helt ny plan som lyfter fram det bästa ur alla tre modeller.

Till Valborg ska planen vara klar.

Karis järnvägsstation.
Bildtext Parkeringen är viktig för att resecentret ska fungera smidigt.

Idéplanen ligger sedan som grund för den egentliga planläggningen av området. Det finns ännu inte någon egentlig budget eller tidtabell för resecentret i Karis.

Det mest sannolika är att planen förverkligas i etapper, säger tekniska direktören Jan Gröndahl.

- Det vi förväntar oss är en så realistisk plan som möjligt som går att genomföra och som inte baserar sig på luftslott.

Artikeln korrigerades 24.9 klockan 5.55. Det stod felaktigt Karis stad då det naturligtvis ska vara Raseborgs stad.