Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

19 kilometer farled ska fördjupas i Karleby

Från 2015
Uppdaterad 23.09.2015 20:53.
Karleby hamn
Bildtext Arkivbild. Karleby hamn.
Bild: Karleby hamn

Arbetet med att fördjupa farleden utanför Karleby kan komma igång 2017. Förhoppningen i Karleby är att staten snart ska bevilja pengar för projektet.

Totalt handlar det om 19 kilometer farled som ska fördjupas från 13 till 14 meter. Totalt 1,5 miljoner kubikmeter massor ska i stället tas upp på torra land.

- Det är det första projektet i Finland där man inte dumpar muddermassorna i vattnet, säger miljöchef Michael Hagström på Karleby stad.

En del kommer att tas upp på land vid Djuphamnen, en del används för att bygga ut Silverstenshamnen och den så kallade Granatön utanför hamnen.

Ammunition och berg

Det kan finnas en del utmaningar gömda i massorna.

- Delvis handlar det om okända ställen där det kan finnas gammal ammunition. Det tar armén i så fall hand om.

På en del ställen väntar sprängning eftersom berget kommer emot. Och förutom vanliga muddermassor finns en del förorenat material som kommer upp.

Kostar 50 miljoner

I dagens läge kan Karleby hamn inte lasta så mycket man vill på fartygen. Hamnen kan ta in stora fartyg, men måste hålla tillbaka med lastningen.

- Med en djupare farled kan man lasta otroligt mycket mer i fartygen, säger Hagström.

Enligt kalkylerna ska staten betala ungefär 90 procent av projektet. Totalkostnaden ligger på 40-50 miljoner.

Ännu har inga pengar beviljats. Men det finns hopp, enligt Hagström.

- Statsrådet har gjort en lönsamhetskalkyl. Enligt den är lönsamheten mycket hög för det här projektet i Karleby. Det är alltså mycket lönsamt för staten. De får ju farledsavgifter.

Muddringen väntas pågå i tre år.