Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vården och mögelskolor står Jakobstad dyrt

Från 2015
Uppdaterad 24.09.2015 08:44.
Carola Sundqvist
Bildtext Carola Sundqvist.

Jakobstad har varit sällsynt olycksdrabbat. Flera skolor är fuktskadade och vårdkostnaderna rusar iväg mer än någon kunnat föreställa sig. Det blir en tuff budgethöst, säger fullmäktigeordförande Carola Sundqvist.

- Miljonerna brinner men vi kan inte ha barn i mögelskolor och vård måste man få, säger fullmäktiges ordförande Carola Sundqvist (SFP) om stora oundvikliga satsningar.

I staden funderar nu politikerna på vad som kan göras för att få ner vårdkostnaderna. Jakobstads representanter i social- och hälsovårdsnämnden har till och med bildat en liten arbetsgrupp för att reda ut "var det läcker", som nämndens ordförande Marcus Suojoki (SFP) uttrycker saken.

Många svar finns redan

En av orsakerna till att vården blir fyra miljoner dyrare är att barnskyddet har blivit dyrare med fler omhändertagna barn. Här satsar nämnden på mera förebyggande vård.

Äldrevården blir dyrare därför att staden har fler äldre än genomsnittet i landet och institutionsplatser utnyttjas för mycket. Här satsar man på servicesedlar och utökad hemvård.

Stängningen av BB i Jakobstad gav inbesparingar, men inte så mycket man hade hoppats på. Mammorna väljer att inte endast föda i Karleby, utan de åker dit också för eftervården.

- Vi vill ha eftervården i Jakobstad eftersom vi har duktiga läkare och en bra personal, säger Sundqvist.

Det är också en ekonomisk fråga att ha så många klienter som möjligt.

Budet har gått till rådgivningarna att informera mammorna om att de får eftervård i Jakobstad.

Fiffiga lösningar

Marcus Suojoki säger att överraskningar alltid kommer, men så här stora överraskningar som fyra miljoner vill man inte hamna ut för.

- Vi står inför en värdediskussion i kommunerna om hur vi ska prioritera.

Carola Sundqvist är för sin del övertygad om att vården kan göras fiffigare och därmed billigare.

- Lyssna mera på de anställda och ta tillvara deras erfarenhet. Mycket kan säkert förbättras om de anställda får friare händer.

Satsa på Ristikari

Mögelskolorna i Jakobstad är ett lika stort bekymmer som vården. Den stora frågan som först måste avgöras är om Pursisalmi skola ska rivas och ersätts med en helt ny språkbadsskola.

Är det ekonomiskt försvarbart vill Carola Sundqvist hellre satsa på Ristikari skola som historiskt haft en stor betydelse för staden.

- Vi renoverar Ristikari och ger den en allaktivitetssal och större matsal.

Nu inväntar man närmast kostnadsberäkningar för en renovering av Ristikari jämfört med ett nybygge. Lösningen man sedan går in för kommer att påverka beslutet om stadens skolnät.

Följande bekymmer blir att ta itu med är före detta barnträdgårdslärarutbildningen. Planer finns på att flytta dit flera daghem, men fuktskadorna är så omfattande att det är osäkert om fastigheten överhuvudtaget kan renoveras.

- Det kommande budgetarbetet blir tufft, säger Carola Sundqvist.