Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Centralköket i Borgå tog stort kliv framåt

Från 2015
Uppdaterad 24.09.2015 15:10.
planerat centralkök i borgå
Bildtext Arkitektbyrån Perkos vision om hur centralköket i Borgå kunde se ut.

Projektplanen för det nya centralköket i Borgå är klar. Planen innehåller förutom kostnadsberäkningar också en vision både på bottenplan och fasad.

Både lokalitetsdirektör Börje Boström och verkställande direktören för Affärsverket Borgå lokalservice, Annika Malms-Tepponen, verkar övertygade om att centralköket blir verklighet.

Hoppas köken håller ihop

Borgå stad lever på lånad tid vad gäller de nuvarande områdes- och utdelningsköken.

Något måste göras och fort, eftersom de nuvarande köken är trånga och gamla och har fått första hjälpen för att fungera.

- Om jag ska vara uppriktig så behöver vi inte en bomb, säger Malms-Tepponen och knäpper händerna symboliskt. Läget är ansträngt.

Vi behöver inte en bomb - läget är ansträngt.

― Annika Malms-Tepponen om de nuvarande köken

Centralkök enda alternativet?

Det nya centralköket

Projektplan: behandlas av stadsstyrelsen i oktober 2015
Pris: 8 250 000 € (inkluderar kök med apparater samt depå och gårdsbyggnad)
Finansiering: till stor del leasing
Yta: 1761 bruttokvadratmeter
Personal: 17
Tillverkar: 10 000 portioner i dygnet, kapacitet för 20 000
Metod: cook & chill eller kalltillverkning
Anskaffningsbeslut: juni 2016?
I bruk: mars 2018?

Av alla alternativ för hur maten till äldreboenden, skolor och daghem ska tillredas i framtiden är centralköket det effektivaste.

Malms-Tepponen räknar upp många fördelar:

Kvaliteten på maten blir jämnare, dietmaten kan tillredas säkrare, arbetsergonomin är bättre, apparaturen används mer effektivt än i mindre kök som är i användning bara några timmar om dagen, den nya byggnaden är energieffektiv och minskade transport- och personalkostnader leder till och med till inbesparingar.

Ett centralkök kan vara det enda alternativet. Enligt Malms-Tepponen skulle områdesköken inte bli optimala trots att de sanerades. Det skulle vara svårt att stänga köken för totalrenovering och utvidgning.

Kapacitet för 20 000 måltider

10 000 måltider ska produceras av 17 personer. Personalstyrkan inom kostservicen kommer att krympa med hela 21 personer. Enligt Annika Malms-Tepponen går de i pension.

Centralköket har kapacitet att producera upp till 20 000 måltider i dygnet. Det är måltider som kunde ätas av barn och äldre i närliggande kommuner om det blir aktuellt i framtiden. Eftersom maten kyls ner innan transporten är det geografiska avståndet inte ett problem.

Och riskerna då?

De har utretts. Generatorer finns för elavbrott, på taket har man planerat solpaneler och värme kan produceras av avloppsvattnet.

Risken för att maten kontamineras är enligt Annika Malms-Tepponen till och med mindre i ett centralkök än i de gamla små köken.

Det förnyade köket vid Pääskytien koulu i Gammelbacka finns kvar och kan tillfälligt producera mat till hela staden om det behövs. Också serviceköken i skolorna kan tillreda mat om centralköket är utslaget.

Men allt är inte klappat och klart. Projektplanen ska godkännas av stadsstyrelsen i Borgå och det slutliga byggbeslutet fattas av stadsfullmäktige.

Artikeln uppdaterad med faktaruta och bild klockan 13.30, information om kapacitet och personal klockan 15.