Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt vårdteam sänker kostnader i Hangö

Från 2015
Äldre händer
Bildtext En ny grupp med hemvårdare ska ta sig an de äldre på ett nytt sätt, då ska kostnaderna gå ner.

Hangö kommer att gå in för en ny modell som trimmar kostnaderna inom äldrevården. Hangö får också tilläggsresurser inom handikappvården.

En effektiverad hemrehabilitering beräknas minska kostnaderna genom kortare vårdtider inom specialsjukvård och på bäddavdelning.

Ett vårdteam tar sig an patienter upp till sex veckor. Hangö har resurser inom hemvården som kan utnyttjas inom den här verksamheten.

Förebilden från Sverige

Korttidsvården för klienter som sköts av närstående flyttas till hälsocentralen och därmed frigörs platser för effektiverat serviceboende.

Förebilden med ett rehabiliterande hemvårdsteam av sjukvårdare kommer från Sverige.

Modellen tas i bruk hösten 2016.

Arbetet inom handikappvården ökar

Hangö får dessutom tilläggsresurser inom handikappvården.

Genom en intern omfördelning av personalresurser kommer en person att helt och hållet arbeta inom den här sektorn.

Lösningen är permanent och belastar inte vårdens budget.

Arbetsbördan inom handikappvården har ökat och det finns ett stort behov för en uppdatering av service- och omsorgsplanerna i samarbete med serviceproducenterna.