Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Arkivskatter tas till vara genom projektet "Klockars on line"

Från 2015
Uppdaterad 28.09.2015 10:11.
Caroline Mård och Jonas Rönnqvist.
Bildtext Caroline Mård och Jonas Rönnqvist arbetar med projektet "Klockars on line".
Bild: Yle/Roger Källman

Över hundra år av historia gömmer sig i de tusentals fotografier och lådvis med korrespondens och dokument som finns i Svenska Österbottens ungdomsförbunds arkiv. Nu har arbetet att digitalisera och katalogisera materialet inletts.

- Det är av största vikt att få koll på materialet. En del håller på att förstöras rent fysiskt, säger Jonas Rönnqvist, tf verksamhetsledare för SÖU.

"Klockars on line" är inte ett arkiveringsprojekt, utan tanken är att det i förlängningen ska ske något mera med materialet. Genom att göra den gamla informationen tillgänglig kan man levandegöra historien.

- Här finns underlag för ett otal böcker, pjäser, utställningar eller andra produktioner, säger Rönnqvist.

"Ohyggliga mängder bilder"

Caroline Mård är projektansvarig och har bland annat börjat gå igenom fotografierna för att kategorisera dem. Ett par tusen foton har redan scannats in.

- Målet är att göra bilderna sökbara, så att både vi och föreningarna ska kunna hitta det material vi letar efter, säger hon.

Då bilderna väl har digitaliserats så är tanken att de på sätt eller annat ska bli tillgängliga "on line". Åtminstone ska indexeringen vara tillgänglig för sökning.

- Sen måste man undersöka rättigheterna till materialet. En del bilder har kommit "utifrån" och de kan vi inte ge ut. Det är också en del av projektet att klargöra de här frågorna, säger Jonas Rönnqvist.

Magnus Crawford scannar och katalogiserar fotonegativ.
Bildtext Magnus Crawford scannar och katalogiserar bilder.
Bild: Yle/Roger Källman

Magnus Crawford utför arbetet att scanna in fotografierna. Det är mycket varierande material att behandla: olika typer av negativ och i varierande skick.

- Vi har sett bilder från så tidigt som 1910-talet. Det mesta är ändå från 1970 och -80-talet.

Magnus utför ingen desto mera redigering av bilderna. De scannas in "som sådana" och sparas i det utrymmeseffektiva JPEG-formatet. Vid behov kan negativet senare scannas på nytt i högre kvalitet, till exempel om det ska användas i någon trycksak.

Bildfilerna taggas med all tillgänglig information. En utmaning då gamla foton ska katalogiseras är att identifiera vem och vad som avbildas. Var är fotot taget? När?

- Fastigheter är lätta att identifiera. Det stora bekymret är att det finns ett otal bilder av anonyma herremän i kostym. Klädmodet har heller inte förändrats så mycket så de är inte heller lätta att tidsbestämma, säger Jonas Rönnqvist.

Gamlakarleby ungdomsförenings rapportblankett från år 1906.
Bildtext Gamlakarleby ungdomsförenings rapportblankett från år 1906.
Bild: Yle/Roger Källman

Historien upprepar sig

De skrivna dokumenten ska också de scannas. De mest intressanta texterna ska också transkriberas så att det ska gå att söka i innehållet.

"Medlemmarna är skyldiga att iaktta sedlighet och med god ordning överensstämmande uppförande". Så lyder ett utdrag ur en paragraf i Petsmo ungdomsförenings stadgar, en text från år 1907.

- Det är nog lätt av fascineras av de här handlingarna, till exempel när man ser på urkunder som är hundra år gamla så känns det lite högtidligt, säger Jonas Rönnqvist.

Det går att lära sig av historien och det mesta går i cykler. Redan år 1925 bad man om ursäkt för att man inte har lämnat in rapportblanketten till förbundet. Andra återkommande teman är problem med ekonomin, med medlemskåren, med ordningen...

- Senast i går läste jag ett dokument från ett extra förbundsmöte år 1945, där man beklagar sig över den nya befolkningen som kriget har fört med sig och som skapade ordningsproblem vid danserna. Så det här med integrationsdiskussion är heller inget nytt, konstaterar Rönnqvist.

Det är inte bara formaliteter som avhandlas i den arkiverade korrespondensen. Då man skulle vara i brevledes kommunikation med förbundet så passade många på att i slutet av avhandla mer privata ärenden. Det gick ju för samma porto!

- Man märker vilka som var bekanta med varann, säger Caroline. De berättar vad som är på gång i familjen, hur det är på jobbet och så vidare. Också det är intressant att läsa.

Även samtiden ska dokumenteras

Projektet har redan väckt intresse i föreningarna. Det finns ett antal föreningar som inom en nära framtid ska fira jubileum och som vill få med historiskt material i sina festskrifter.

- Sen finns det också ett visst intresse från teaterföreningarna. Många gör pjäser som grundar sig på lokalhistoria och då är det här en resurs, säger Jonas Rönnqvist.

Det är inte bara ungdomsförbundets arkivmaterial som bör organiseras. Även föreningarnas egna arkiv borde ses över och värdefulla handlingar tas till vara.

- Vi ska ordna en kampanj för att sprida kunskap om projektet, säger Caroline.

Projektet "Klockars on line" kommer att pågå i cirka två år. Efter projekttiden är det ändå viktigt att arbetet med att dokumentera samtiden - det som händer här och nu - också görs.

- Tidigare fanns allt som fysiska fotografier och texter på papper. Nu finns samma sak kanske bara i ett Facebookflöde, säger Jonas Rönnqvist. Hur dokumenteras och arkiveras det?

Projektet Klockars Online finansieras av Aktion Österbotten.

Anhållan om medlemskap i Svenska Österbottens ungdomsförbund.
Bildtext Anhållan om medlemskap i Svenska Österbottens ungdomsförbund.
Bild: Yle/Roger Källman